TR EN

ELEKTROMEKANİK ENERJİ DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
MEK302 ELEKTROMEKANİK ENERJİ DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ 6 4 3 4

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Türkçe
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi KENAN ŞENTÜRK
Dersi Veren Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi Dr.Öğr.Üyesi KHALID O.MOH. YAHYA
Ders Ön Koşulu Yok

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Elektromanyetik alanlar kullanarak elektrik enerjisinin mekanik enerjiye dönüşümü ve tersi dönüşüm hakkında bilgi vermek, değişik makine ve generatörleri, bunların çalışma prensiplerini açıklamak, elektrik makineleri konusunda ileri çalışmalara temel oluşturmak ve yenilenebilir enerji kaynaklarını tanıtmaktır.
İçerik: Manyetik devrelerin prensipleri, transformatörler, DA makineler ve jeneratörler, eşzamanlı makineler ve generatörler, indüksiyon makineleri, özel amaçlı makineler, yenilenebilir enerji üretimi

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Elektromanyetik alanlar kullanarak elektrik enerjisinin mekanik enerjiye dönüşümünü ya da tersini açıklar.
DC motorların ve generatörlerin çalışmasını açıklayabilir ve analiz yapar.
Transformatörlerin çalışmasını açıklar.
İndüksiyon motorların ve generatörlerin çalışmasını açıklar.
Yenilenebilir alternatif akım enerji üretiminin temel prensiplerini bilir.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Manyetik alan, manyetik devreler, gerilim/kuvvet indüksiyonu -
2 - Temel transformatör kuramı, eşdeğer devreler, açık devre ve kısa devre analizi, verim ve fazör analizi -
3 - Üç fazlı transförmatörler -
4 - Elektromekanik enerji dönüşümünün temelleri, makinaların sınıflanması -
5 - DC ve AC makine kavramları -
6 - DC makine temelleri, gerilim/tork indüksiyonu, çevirme, sarım, güç kaybı ve analizi -
7 - DC motor yol verme, DA generatör -
8 - ARA SINAV -
9 - AC makinelerin temelleri, dönen manyetik alanlar, manyetik çekme kuvveti ve akı dağılımı -
10 - Gerilim/tork indükleme, güç akışı ve kayıp -
11 - Çok fazlı eşzamanlı generatörler, hız, eşdeğer devre, fazör diyagramı, güç ve tork analizi, Geçici durum, eşzamanlı motorların çalışması -
12 - İndüksiyon motorlar, eşdeğer devreler, güç, tork, hız analizi, motor başlatma, indüksiyon generatör -
13 - Özel makineler: Tez fazlı indüksiyon motorlar, tek fazlı eşzamanlı motorlar, adım motorları, fırçasız DC motor -
14 - Rüzgar güç generatör sistemleri -
15 - Güneş güç generatör sistemleri -
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

S. J. Chapman, Electric Machinery Fundamentals, 2005.
A. E. Fitzgerald, C. Kingsley, S. D. Umans, Electric Machinery, 2003.
B. S. Guru, H. R. Hiziroglu, Electric Machinery and Transformers, 2001.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Matematik ve fen bilgisini Mekatronik Mühendisliği problemlerine uyarlar
5
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Mekatronik Mühendisliği problemlerinin çözümünde bilimsel yöntemleri kullanabilir
5
2
Deney planlayıp, düzenek kurar, modern cihazları kullanarak veri toplar ve analiz yapar.
3
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Güncel Mekatronik problemlerini tanımlayabilir, bilimselleştirebilir ve çözebilir.
3
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Mühendislik tasarım ve analizinde bilgisayar yazılımı gibi modern araçları kullanır
5
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Disiplinler arası takım içerisinde çalışmaya ve takım liderliğine yatkındır
0
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bir sistemi bileşenleri ile beraber tasarlarken teknik ve ekonomik beklentileri karşılayan çözümler üretebilir
3
2
Mekatronik Mühendisliğine küresel bir bakış açısı ile yaklaşabilir
0
3
Alanında kendini güncel tutma farkındalığı içerisinde olur
3
4
Mekatronik Mühendisliği ile ilgili akademik ve endüstriyel gelişmeleri takip edebilir
0
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanında, disiplinler arası ve çok disiplinli ortamlarda çalışır
3
2
Türkçe ve İngilizce yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olur
0
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Mesleki ve genel etik değerlere sahip olur ve bunlara duyarlı davranır
0
2
Mekatronik Mühendisliğinde sağlık ve güvenlik hususlarına duyarlıdır
0
3
Profesyonel faaliyetlerde sosyal, çevresel ve ekonomik faktörlere duyarlı davranır
0

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 2 28
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 0 0 0
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 7 2 14
Okuma 0 0 0
Ödev 2 2 4
Proje Hazırlama 1 10 10
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 25 25
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 15 15
Kısa Sınav 3 3 9
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 31 0 107
Genel Toplam 107
Toplam İş Yükü / 25.5 4,2
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 4,0