TR EN

MEKATRONİK SİSTEM TASARIMI DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
MEK401 MEKATRONİK SİSTEM TASARIMI 7 2 1 4

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Türkçe
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi KENAN ŞENTÜRK
Dersi Veren Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi Prof.Dr. BEDRİ YÜKSEL
Ders Ön Koşulu Yok

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Öğrencilerin Eğitim-öğretim sürecinde edindiği bilgilerle, yeni Mekatronik sistemlerin tasarımını sağlayacak yeteneklerinin artırılması, ve alanları ile ilgili temel ilke ve kavramları bir proje çalışmasında kullanmalarını sağlamak.
İçerik: Mekatronik sistem tasarımında kullanılan temel ilke ve kavramlar ilk üç hafta içerisinde verilir, Çalışılacak konular belirlenir ve kesinleştirilir. Çalışılacak tasarım konularına öğrenci/öğrenciler ile danışmanlar atanır. Dönem içerisinde öğrencilerin 2 ara rapor ve sunum yapması sağlanır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

u dersi alan öğrenciler; I. Mekatronik mühendisliği alanında problemi tanımlayabilme, çalışma programı hazırlayabilme, projenin teorik bilgi alt yapısını hazırlayabilme, literatür taraması yapabilme. sistemler ile ilgili temel kavramları öğrenebilme,
II. Mekatronik sistemler ile ilgili tasarım konusu seçebilme, malzeme alet ve cihaz seçebilme,
III. bir tasarım Projesi sistem analizi yapabilme ve bütçelendirebilme,
IV. Üretilen Mekatronik sistemlerin test ve denemelerini yapabilme.
V. Gerçekleştirdiği proje ile ilgili ara ve sonuç raporlarını hazırlayabilme ve uygun şekilde sunabilme.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Mekatronik tasarım ilkeleri, -
2 - Proje konusu seçme, proje grupları oluşturma ve bildirme -
3 - Tasarım etkinliği ve gurup toplantıları -
4 - Tasarım etkinliği ve gurup toplantıları -
5 - Tasarım etkinliği ve gurup toplantıları -
6 - Tasarım etkinliği ve gurup toplantıları -
7 - Tasarım etkinliği ve gurup toplantıları -
8 - ARA SINAV -
9 - Gelişme raporu değerlendirme -
10 - Tasarım etkinliği ve gurup toplantıları -
11 - Tasarım etkinliği ve gurup toplantıları -
12 - Tasarım etkinliği ve gurup toplantıları -
13 - Tasarım etkinliği ve gurup toplantıları -
14 - Gelişme raporu değerlendirme -
15 - Tasarım sonlandırılması, rapor hazırlama -
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Shetty, D., Kolk, R.A., Mechatronics System Design, 2011.
Proje formları

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Matematik ve fen bilgisini Mekatronik Mühendisliği problemlerine uyarlar
4
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Mekatronik Mühendisliği problemlerinin çözümünde bilimsel yöntemleri kullanabilir
5
2
Deney planlayıp, düzenek kurar, modern cihazları kullanarak veri toplar ve analiz yapar.
5
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Güncel Mekatronik problemlerini tanımlayabilir, bilimselleştirebilir ve çözebilir.
4
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Mühendislik tasarım ve analizinde bilgisayar yazılımı gibi modern araçları kullanır
5
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Disiplinler arası takım içerisinde çalışmaya ve takım liderliğine yatkındır
5
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bir sistemi bileşenleri ile beraber tasarlarken teknik ve ekonomik beklentileri karşılayan çözümler üretebilir
4
2
Mekatronik Mühendisliğine küresel bir bakış açısı ile yaklaşabilir
4
3
Alanında kendini güncel tutma farkındalığı içerisinde olur
4
4
Mekatronik Mühendisliği ile ilgili akademik ve endüstriyel gelişmeleri takip edebilir
5
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanında, disiplinler arası ve çok disiplinli ortamlarda çalışır
4
2
Türkçe ve İngilizce yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olur
4
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Mesleki ve genel etik değerlere sahip olur ve bunlara duyarlı davranır
3
2
Mekatronik Mühendisliğinde sağlık ve güvenlik hususlarına duyarlıdır
3
3
Profesyonel faaliyetlerde sosyal, çevresel ve ekonomik faktörlere duyarlı davranır
2

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 6 84
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 1 14
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 14 2 28
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 1 6 6
Seminer 1 8 8
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 1 10 10
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 1 1
Ara Sınav 0 0 0
Ara Sınav Hazırlığı 0 0 0
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 47 0 152
Genel Toplam 152
Toplam İş Yükü / 25.5 6
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 6,0