TR EN

MATEMATİK I DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
MAT105 MATEMATİK I 1 5 4 6

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Türkçe
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi KENAN ŞENTÜRK
Dersi Veren Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi Dr.Öğr.Üyesi SEDA YAMAÇ AKBIYIK
Ders Ön Koşulu Yok

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Reel fonksiyonlar,trigonometrik ve üstel fonksiyonlar,limit ve türev kavramları ve çözümlemeleri,belirsiz ve belirli integral çözüm ve uygulamalarını yapabilmesini sağlayabilmektir.
İçerik: Reel fonksiyonlar,trigonometrik,üstel fonksiyonlar,limitler ve türevlerin tanım ve uygulamaları,belirli ve belirsiz integraller çözüm ve uygulamaları.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Fonksiyonları, çeşitlerini tanımlar, özelliklerini bilir.
Limit ve sürekliliği bilir, çözümlemelerini yapar.
Türevin cebirsel ve geometrik tanımını yapabilir.
Türevi çeşitli teknik problemlerin çözümünde kullanabilir. Türev yardımıyla fonksiyonların grafiklerini çizebilir.
Belirsiz integral anlamını bilir ve formüllerini çıkarabilir.
Belirsiz integral ilgili problem çözümlerini yapar.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Ders kaynaklarının hazırlığı Tanışma, dersin genel çerçevesi, işleniş yöntemleri hakkında bilgilendirme,Kümeler, Sayı kavramı (reel, rasyonel…), Sıralama, Aralıklar, 1. ve 2. Derece Eşitsizlikler, Fonksiyon, Fonksiyon Grafikleri Anlatım Öneri
2 Anlatım planını,konuya ait problem ve çözümlerini hazırlama. Polinom Fonksiyonları, Rasyonel Fonk., Tam değer Fonk., İşaret Fonk., Fonksiyonların Bileşkesi, Ters Fonksiyon Kavramı Anlatım Tartışma
3 Konuya ait problem ve çözümlerini hazırlama Üstel ve Logaritmik Fonksiyonlar, Trigonometrik ve Ters Trigonometrik Fonksiyonlar Socrates yöntemi Anlatım
4 Ders notları verilmesi için hazırlık Limit (Bir Fonksiyonun Limiti ve Limit Kuralları, Sandviç (Sıkıştırma) Teoremi, Limitin Kesin Tanımı, Tek Taraflı Limitler, Sonsuz Limitler) Anlatım Tartışma
5 Konuya ait problem ve çözümlerini hazırlama Süreklilik (Bir noktada süreklilik, Sürekli Fonksiyonlar, Ara Değer Teoremi, Süreksizlik Çeşitleri), Sonsuzluğu İçeren Limitler Socrates yöntemi Anlatım
6 Konuyla ilgili problem ve çözümlerini hazırlama. Türevin cebirsel ve geometrik anlamları, türev alma kuralları, Zincir Kuralı Anlatım Tartışma
7 Ders kaynaklarının hazırlığı Trigonometrik fonksiyonların türevleri, Üstel fonksiyonların türevleri, Logaritmik fonksiyonların türevleri, Kapalı Fonksiyonlarda Türev Socrates yöntemi Anlatım
8 - ARA SINAV -
9 Ders notları verimesi için hazırlık Yüksek Mertebeden Türevler, Türevin Uygulamaları, Önemli Teoremler (Rolle Teoremi, Ortalama Değer Teoremi, Yerel Ekstremumlar için Birinci Türev Testi, Konkavlık, Konkavlık için İkinci Türev Testi, Büküm Noktaları, Yerel Ekstremum için İkinci Türev Testi) Anlatım Tartışma
10 Konuya ait problem ve çözümlerini hazırlama Grafik Çizimi, L'Hospital Kuralı Socrates yöntemi Anlatım
11 Anlatım planını,konuya ait problem ve çözümlerini hazırlama. İntegral tanımı, formülleri, integrasyon yöntemler Anlatım Tartışma
12 Ders notları verilmesi için hazırlık Değişken değiştirme yöntemi ve Kısmi integrasyon Socrates yöntemi Anlatım
13 Konuyla ilişkin problem ve çözümlerini hazırlama. Basit kesirlere ayırma yöntemi ile integral alma uygulamaları Karşılıklı etkileşim ve tartışma
14 Konuya ait problem ve çözümlerini hazırlama GENEL TEKRAR Anlatım Tartışma
15 - FİNAL -
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

James Stewart, Calculus
George B. Thomas, Calculus and Analytical Geometry
Prof. Dr. Mustafa Balcı, Çözümlü Genel Matematik Problemleri 1
Prof. Dr. Mustafa Balcı, Genel Matematik 1
Naci İskender, Yüksek Matematik
Ahmet Karadeniz, Yüksek Matematik Problemleri

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Matematik ve fen bilgisini Mekatronik Mühendisliği problemlerine uyarlar
4
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Mekatronik Mühendisliği problemlerinin çözümünde bilimsel yöntemleri kullanabilir
5
2
Deney planlayıp, düzenek kurar, modern cihazları kullanarak veri toplar ve analiz yapar.
0
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Güncel Mekatronik problemlerini tanımlayabilir, bilimselleştirebilir ve çözebilir.
0
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Mühendislik tasarım ve analizinde bilgisayar yazılımı gibi modern araçları kullanır
0
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Disiplinler arası takım içerisinde çalışmaya ve takım liderliğine yatkındır
0
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bir sistemi bileşenleri ile beraber tasarlarken teknik ve ekonomik beklentileri karşılayan çözümler üretebilir
0
2
Mekatronik Mühendisliğine küresel bir bakış açısı ile yaklaşabilir
0
3
Alanında kendini güncel tutma farkındalığı içerisinde olur
0
4
Mekatronik Mühendisliği ile ilgili akademik ve endüstriyel gelişmeleri takip edebilir
0
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanında, disiplinler arası ve çok disiplinli ortamlarda çalışır
0
2
Türkçe ve İngilizce yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olur
0
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Mesleki ve genel etik değerlere sahip olur ve bunlara duyarlı davranır
0
2
Mekatronik Mühendisliğinde sağlık ve güvenlik hususlarına duyarlıdır
0
3
Profesyonel faaliyetlerde sosyal, çevresel ve ekonomik faktörlere duyarlı davranır
0

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 4 56
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 1 14
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 4 2 8
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 3 3 9
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 2 2 4
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 35 35
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 25 25
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 41 0 153
Genel Toplam 153
Toplam İş Yükü / 25.5 6
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 6,0