TR EN

FİZİK I DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
FIZ107 FİZİK I 1 5 4 6

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Türkçe
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi KENAN ŞENTÜRK
Dersi Veren Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi Dr.Öğr.Üyesi KENAN ŞENTÜRK
Ders Ön Koşulu Yok

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Temel fizik kavramlarını tanıtmak, mekanik olayları içeren belirli fiziksel nicelikleri formüle etmede ve problem çözmedeki becerileri geliştirmek amaçlanmaktadır.
İçerik: Fizik ve Ölçme, Vektörler, Bir Boyutta Hareket, İki Boyutta Hareket, Hareket Kanunları, Dairesel Hareket ve Newton Yasalarının Diğer Uygulamaları, İş ve Kinetik Enerji, Potansiyel Enerji ve Enerjinin Korunumu, Lineer Momentum ve Çarpışmalar, Sabit Eksen Etrafında Bir Katı Cismin Dönüşü, Dönme Hareketi ve Açısal Momentum, Statik Denge ve Esneklik, Salınım Hareketi

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Bir ve iki boyutlu hareket ile ilgili problemleri çözer. -Uygulama
İş, İş-Enerji, Enerji Korunumu Kavramlarını tanımlayabilir ve bunlardan yararlanarak bir sistemdeki cisimlerin ötelenme hareketlerini ifade eder.- kavrama
Momentum, Momentum Korunumu kavramlarını bilir ve çarpışma problemlerini çözer. –uygulama
Belli bir eksen etrafında dönen cisimlerin hareketini ifade eder- bilgi

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 KAYNAK TARAMA Giriş, Fiziksel Nicelikler, Bir Boyutta Hareket Anlatım
2 KAYNAK TARAMA Vektörler, İki Boyutta Hareket Anlatım
3 KAYNAK TARAMA Hareket Kanunları Anlatım
4 KAYNAK TARAMA Hareket Kanunları Anlatım
5 KAYNAK TARAMA Dairesel Hareket ve Newton Yasalarının Diğer Uygulamaları Anlatım
6 KAYNAK TARAMA Enerji ve Enerji Transferi Anlatım
7 KAYNAK TARAMA Enerji ve Enerji Transferi Anlatım
8 - ARA SINAV -
9 KAYNAK TARAMA Potansiyel Enerji Anlatım
10 KAYNAK TARAMA Doğrusal Momentum ve Çarpışma Anlatım
11 KAYNAK TARAMA Sabit Bir Eksen etrafında Katı Bir Nesnenin Döndürülmesi Anlatım
12 KAYNAK TARAMA Yuvarlanma ve Açısal Momentum Anlatım
13 KAYNAK TARAMA Statik denklemi ve Esneklik Anlatım
14 KAYNAK TARAMA Evrensel Çekim Yasası Anlatım
15 KAYNAK TARAMA Akışkanlar Mekaniği Anlatım
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

SERWAY, A.,2012, Fen ve Mühendislik İçin FİZİK I, Seçkin yayıncılık
Fundamentals of Physics, David Halliday-Robert Resnick “Sears & Zemansky’nin Üniversite Fiziği, Cilt II” Hugh D. Young, Roger A. Freedman, 14. Baskı, Pearson
Karaoğlu, B.,2012, Üniversiteler için Fizik , Seçkin Yayıncılık

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Matematik ve fen bilgisini Mekatronik Mühendisliği problemlerine uyarlar
5
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Mekatronik Mühendisliği problemlerinin çözümünde bilimsel yöntemleri kullanabilir
4
2
Deney planlayıp, düzenek kurar, modern cihazları kullanarak veri toplar ve analiz yapar.
4
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Güncel Mekatronik problemlerini tanımlayabilir, bilimselleştirebilir ve çözebilir.
2
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Mühendislik tasarım ve analizinde bilgisayar yazılımı gibi modern araçları kullanır
1
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Disiplinler arası takım içerisinde çalışmaya ve takım liderliğine yatkındır
2
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bir sistemi bileşenleri ile beraber tasarlarken teknik ve ekonomik beklentileri karşılayan çözümler üretebilir
0
2
Mekatronik Mühendisliğine küresel bir bakış açısı ile yaklaşabilir
1
3
Alanında kendini güncel tutma farkındalığı içerisinde olur
2
4
Mekatronik Mühendisliği ile ilgili akademik ve endüstriyel gelişmeleri takip edebilir
3
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanında, disiplinler arası ve çok disiplinli ortamlarda çalışır
0
2
Türkçe ve İngilizce yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olur
0
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Mesleki ve genel etik değerlere sahip olur ve bunlara duyarlı davranır
3
2
Mekatronik Mühendisliğinde sağlık ve güvenlik hususlarına duyarlıdır
1
3
Profesyonel faaliyetlerde sosyal, çevresel ve ekonomik faktörlere duyarlı davranır
1

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 3 42
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 6 2 12
Okuma 0 0 0
Ödev 2 10 20
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 2 2
Final Sınavı Hazırlığı 1 10 10
Ara Sınav 1 2 2
Ara Sınav Hazırlığı 1 10 10
Kısa Sınav 2 1 2
Kısa Sınav Hazırlığı 2 5 10
TOPLAM 44 0 152
Genel Toplam 152
Toplam İş Yükü / 25.5 6
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 6,0