TR EN

KİMYA DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
KIM102 KİMYA 2 5 4 6

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Türkçe
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. HAMDİ ALPER ÖZYİĞİT
Dersi Veren Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi Dr.Öğr.Üyesi DAMLA ZEYDANLI
Ders Ön Koşulu Yok

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Madde ile ilgili temel bilgi ve kimyasal değişimleri anlamak için fikir ve kavramların öğretilmesini; Atomlar, iyonlar ve moleküllerin temel yapısını açıklamak; Temel kimya ve termokimya, bağ ve moleküller arası etkileşimlerinin kavram ve prensiplerinin anlaşılmasını; Kimya ile ilgili mühendislik konusu arasında var olan temel prensip ve kavramların, uygulamaları ile birlikte anlaşılırlığını sağlamaktır. Her bir konu öğrencilerin bulunduğu programa göre detaylandırılarak anlatılacaktır.
İçerik: Kimyanın tanımı, Maddenin Özellikleri Ve Ölçümü, Atomlar ve Atom Kuramı, Kimyasal Bileşikler, Kimyasal Tepkimeler, Sulu Çözelti Tepkimelerine Giriş, Asitler ve Bazlar, pH, Gazlar, Termokimya, Atomun Elektron Yapısı, Periyodik Çizelge ve Atom Özellikleri, Kimyasal Bağlar: Temel Kavramlar ve Ek Kavramlar Moleküller Arası Kuvvetler: Sıvılar ve Katılar, Çözeltiler ve Fiziksel Özellikleri

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Kimyanın temel prensip ve teorileri konusunda bilgiye sahip olur.
Madde yapısı hakkında genel bilgiye sahip olur.
Disiplinler arası çalışma konusunu kavrar.
Kimyada hesap yapma, problem çözme ve buna bağlı olarak deney yapmayı öğrenme ve yeteneğine sahip olur.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Yazılı Kaynaklar Kimyanın tanımı, Maddenin özellikleri ve ölçümü Sözlü Anlatım
2 Yazılı Kaynaklar Atomlar ve Atom Kuramı Sözlü Anlatım
3 Yazılı Kaynaklar Kimyasal Bileşikler Sözlü Anlatım
4 Yazılı Kaynaklar Kimyasal Tepkimeler & Stokiyometri Sözlü Anlatım
5 Yazılı Kaynaklar Sulu Çözelti Tepkimelerine Giriş: Çökme Reaksiyonları & Çözünürlük Sözlü Anlatım
6 Yazılı Kaynaklar Asitler ve Bazlar, pH, Asit Baz Reaksiyonları Sözlü Anlatım
7 Yazılı Kaynaklar Yükseltgenme İndirgenme (RedOx) Reaksiyonları Sözlü Anlatım
8 - ARA SINAV -
9 Yazılı Kaynaklar Gazlar Sözlü Anlatım
10 Yazılı Kaynaklar Termokimya Sözlü Anlatım
11 Yazılı Kaynaklar Atomun Elektron Yapısı Sözlü Anlatım
12 Yazılı Kaynaklar Periyodik Çizelge ve Atom Özellikleri Sözlü Anlatım
13 Yazılı Kaynaklar Kimyasal Bağ I: Temel Kavramlar Sözlü Anlatım
14 Yazılı Kaynaklar Kimyasal Bağ II: Ek Kavramlar Sözlü Anlatım
15 Yazılı Kaynaklar Çözeltiler ve Fiziksel Özellikleri Sözlü Anlatım
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Genel Kimya 1 (İlkeler ve Modern Uygulamalar), Petrucci, Herring, Madura, Çeviri Ed. Tahsin Uyar vd, Palme Yayıncılık, 10. Baskı, Ankara, 2012.
Genel Kimya Laboratuvar Kitabı, A. B. Soydan vd., Alfa Yayınları, 4. Baskı, İstanbul, 2006
Chemistry, Raymond Chang, Mc GRAW HILL, 10th Edition, ISBN 978–0–07–351109–2

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Matematik ve fen bilgisini Mekatronik Mühendisliği problemlerine uyarlar
5
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Mekatronik Mühendisliği problemlerinin çözümünde bilimsel yöntemleri kullanabilir
3
2
Deney planlayıp, düzenek kurar, modern cihazları kullanarak veri toplar ve analiz yapar.
4
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Güncel Mekatronik problemlerini tanımlayabilir, bilimselleştirebilir ve çözebilir.
1
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Mühendislik tasarım ve analizinde bilgisayar yazılımı gibi modern araçları kullanır
0
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Disiplinler arası takım içerisinde çalışmaya ve takım liderliğine yatkındır
0
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bir sistemi bileşenleri ile beraber tasarlarken teknik ve ekonomik beklentileri karşılayan çözümler üretebilir
4
2
Mekatronik Mühendisliğine küresel bir bakış açısı ile yaklaşabilir
2
3
Alanında kendini güncel tutma farkındalığı içerisinde olur
0
4
Mekatronik Mühendisliği ile ilgili akademik ve endüstriyel gelişmeleri takip edebilir
3
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanında, disiplinler arası ve çok disiplinli ortamlarda çalışır
4
2
Türkçe ve İngilizce yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olur
0
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Mesleki ve genel etik değerlere sahip olur ve bunlara duyarlı davranır
3
2
Mekatronik Mühendisliğinde sağlık ve güvenlik hususlarına duyarlıdır
1
3
Profesyonel faaliyetlerde sosyal, çevresel ve ekonomik faktörlere duyarlı davranır
3

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 2 28
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 1 5 5
Laboratuvar 1 1 1
Okuma 0 0 0
Ödev 3 10 30
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 1 1 1
Final Sınavı 1 2 2
Final Sınavı Hazırlığı 1 15 15
Ara Sınav 1 2 2
Ara Sınav Hazırlığı 1 15 15
Kısa Sınav 2 2 4
Kısa Sınav Hazırlığı 2 5 10
TOPLAM 42 0 155
Genel Toplam 155
Toplam İş Yükü / 25.5 6,1
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 6,0