TR EN

OLASILIK VE İSTATİSTİK DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
MAT207 OLASILIK VE İSTATİSTİK 3 3 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Türkçe
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi KENAN ŞENTÜRK
Dersi Veren Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi Dr.Öğr.Üyesi FERHAT KÜRÜZ
Ders Ön Koşulu Yok

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Öğrenciye olasılık kuramının temel kavramlarını tanıtmak, ve Rasgele sinyal içeren sistemleri analiz edebilmesi için gereken altyapıyı oluşturmaktır.
İçerik: Küme kuramının tekrarı Deney kavramı, Örnek uzayı ve olaylar Olasılığın tanımı Birleşik ve koşullu olasılık, Bayes teoremi Bağımsız olaylar ve Bernoulli denemeleri Rasgele değişken kavramı Olasılık dağılım ve yoğunluk işlevleri Koşullu dağılım ve yoğunluklar Beklenen değerler, momentler ve karakteristik işlevler Rasgele değişken dönüşümleri Çoklu rasgele değişkenler, birleşik dağılım ve yoğunluk işlevleri Limit teoremleri Çoklu rasgele değişkenler üzerinde işlemler Rasgele sürecin tanımı Bağımsızlık ve çeşitli durağanlık biçimlerinin incelenmesi Zaman ortalaması, istatistiksel ortalama ve ergodiklik Özilinti ve çaprazilinti işlevleri Gauss ve Poisson süreçleri

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Olasılık kuramının temel kavramlarını bilir
Genel bilinen olasılık dağılım işlevlerini kullanır ve özelliklerini analiz eder.
Koşullu olasılık dağılım işlevlerini ve koşullu beklenti değerlerini hesaplar.
Dönüşüm teknikleri ile dağılımları hesaplar ve problemleri çözer.
Rasgele süreçleri tanımlar ve özelliklerini kullanır (özellikle Gauss ve Poisson rasgele süreçlerini)

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 kaynak ve internet Faktöriyel Hesabı, Sayma, Permütasyon, Kombinasyon sözlü anlatım
2 kaynak ve internet Bağımsız olay, Bağımlı olay, olasılık sözlü anlatım
3 kaynak ve internet Koşullu olasılık sözlü anlatım
4 kaynak ve internet Olasılık Dağılımları, Rastgele(Rassal, Tesadüfi) Değişkenler, Kesikli Rastgele Değişken, Sürekli Rastgele Değişken, Sürekli Olasılık Değişkeni sözlü anlatım
5 kaynak ve internet İki Boyutlu Rastgele Değişken, Kesikli Ortak Olasılık Dağılımı sözlü anlatım
6 kaynak ve internet Sürekli Ortak Olasılık Dağılımı, Düzgün Dağılım, Binom Dağılımı sözlü anlatım
7 kaynak ve internet Geometrik Dağılım, Negatif Binom Dağılımı, Üstel Dağılım, Poisson Dağılımı sözlü anlatım
8 - ARA SINAV -
9 kaynak ve internet Normal Dağılım, standart normal dağılım, z tablosu sözlü anlatım
10 kaynak ve internet İstatistik Temel kavramlar: Araştırma, popülasyon, örneklem, tamsayım, gözlem, parametre, değişken sözlü anlatım
11 kaynak ve internet Merkezi eğilim ölçüleri, seriler, aritmetik ortalama, mod, medyan, Geometrik ortalama, harmonik ortalama sözlü anlatım
12 kaynak ve internet Değişkenlik ölçüleri, ortalama mutlak sapma, varyans, standart sapma, dağılım aralığı, değişim katsayısı, çeyreklikler sözlü anlatım
13 kaynak ve internet Değişkenlik Ölçüleri soruları sözlü anlatım
14 kaynak ve internet GENEL TEKRAR sözlü anlatım
15 - FİNAL -
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Olasılık ve İstatistik, Prof. Dr. Fikri Akdeniz
OLASILIK PROBLEMLERI, Doç. Dr. Cevdet Cerit
Matemetiksel İstatistiğe giriş,Uğur Korum,Ankara üniversitesi,1971
Matemetiksel İstatistik,Mustafa Aytaç, Ezgi yayınları,Ankara Üniv.yayını,1999
Yönetimde istatistik teknikler ve örnek olaylar, Orhan İdil,İst. Gelişim Üniv. ,1979

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Matematik ve fen bilgisini Mekatronik Mühendisliği problemlerine uyarlar
4
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Mekatronik Mühendisliği problemlerinin çözümünde bilimsel yöntemleri kullanabilir
2
2
Deney planlayıp, düzenek kurar, modern cihazları kullanarak veri toplar ve analiz yapar.
5
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Güncel Mekatronik problemlerini tanımlayabilir, bilimselleştirebilir ve çözebilir.
2
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Mühendislik tasarım ve analizinde bilgisayar yazılımı gibi modern araçları kullanır
4
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Disiplinler arası takım içerisinde çalışmaya ve takım liderliğine yatkındır
4
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bir sistemi bileşenleri ile beraber tasarlarken teknik ve ekonomik beklentileri karşılayan çözümler üretebilir
4
2
Mekatronik Mühendisliğine küresel bir bakış açısı ile yaklaşabilir
2
3
Alanında kendini güncel tutma farkındalığı içerisinde olur
3
4
Mekatronik Mühendisliği ile ilgili akademik ve endüstriyel gelişmeleri takip edebilir
2
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanında, disiplinler arası ve çok disiplinli ortamlarda çalışır
3
2
Türkçe ve İngilizce yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olur
1
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Mesleki ve genel etik değerlere sahip olur ve bunlara duyarlı davranır
1
2
Mekatronik Mühendisliğinde sağlık ve güvenlik hususlarına duyarlıdır
1
3
Profesyonel faaliyetlerde sosyal, çevresel ve ekonomik faktörlere duyarlı davranır
3

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 3 42
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 3 5 15
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 5 3 15
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 5 2 10
Kısa Sınav 1 2 2
Kısa Sınav Hazırlığı 1 3 3
TOPLAM 45 0 131
Genel Toplam 131
Toplam İş Yükü / 25.5 5,1
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0