TR EN

MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
MEK109 MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ 1 2 2 6

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Türkçe
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi KENAN ŞENTÜRK
Dersi Veren Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi Dr.Öğr.Üyesi KHALID O.MOH. YAHYA
Ders Ön Koşulu Yok

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Mekatronik Mühendisliğinin temel kavramlarını öğretmek, mekatronik Mühendisliğinin bileşenlerine aşinalık sağlamak, mekatronik sistemleri örneklerle tanıtarak mekatroniğin kapsamını öğretmek,endüstriyel uygulamaların tanıtılmasıyla, kavramlar ile gerçek sistemler arasında köprüler kurdurmak ve Mekatronik mühendisliği eğitimi boyunca alınacak derslerin,yerlerini ve önemlerini anlatmak.
İçerik: Mühendislik ve Mekatronik Mühendisliği, Mühendislik etiği, Tasarım, Bileşenler, Mekanik Sistemler, Robotik Sistemler, Pnömatik ve Hidrolik Sistemler, Sensörler ve Dönüştürücüler, Mikroişlemciler, Sistem Modelleme

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Mekatronik sisteminin çalışma alanlarını bilir.
Mekatronik sistemlerde kullanılan elektronik ve makine sistemlerini tanır.
Bilgisayar ile kontrolü gerçekleştirilen sistemleri kullanabilir.
Mühendislik etiği konusunda gerekli bilgilere sahiptir.
Mühendislik mesleği icra edilirken sorumluluk alanlarının neler olduğunun farkındadır.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Mühendislik ve Mekatronik Mühendisliği Anlatım
2 - Mühendislik Etiği Anlatım
3 - Mekatronik Mühendisliğinde Tasarım Anlatım
4 - Mekatronik Mühendisliğinin Öğeleri Anlatım
5 - Mekanik Bileşenler ve Robotik Sistemler Anlatım
6 - Mekanik Eyleyici Sistemler Anlatım
7 - Pnömatik ve Hidrolik Eyleyici Sistemler Anlatım
8 - ARA SINAV -
9 - Pnömatik ve Hidrolik Eyleyici Sistemler Anlatım
10 - Elektrik Eyleyici Sistemler Anlatım
11 - Sensörler ve Dönüştürücüler Anlatım
12 - Sinyal Koşullandırma, Kontrol Anlatım
13 - Sayısal Sinyaller, Dijital Lojik Anlatım
14 - Mikroişlemciler Anlatım
15 - Sistem Modelleme, Sistemlerin Dinamik Cevabı Anlatım
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

W. Bolton, Mekatronik: Makine ve Elektronik Mühendisliğinde Elektronik Kontrol Sistemleri, Dahi Yayınları, Nisan 2009.
Zekai Şen, Mühendislikte Felsefe, Mantık, Bilim ve Etik, Su Vakfı, 2011.
W. G. Vincenti, Mühendisler: Ne Bilirler, Nasıl Bilirler?, TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları, 2008
S. Çetinkunt, Mechatronics, Wiley, 2007.
D. Alciatore, Introduction to Mechatronics and Measurement Systems, 4. bs., McGraw-Hill, Mart 2011.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Matematik ve fen bilgisini Mekatronik Mühendisliği problemlerine uyarlar
0
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Mekatronik Mühendisliği problemlerinin çözümünde bilimsel yöntemleri kullanabilir
2
2
Deney planlayıp, düzenek kurar, modern cihazları kullanarak veri toplar ve analiz yapar.
0
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Güncel Mekatronik problemlerini tanımlayabilir, bilimselleştirebilir ve çözebilir.
4
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Mühendislik tasarım ve analizinde bilgisayar yazılımı gibi modern araçları kullanır
0
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Disiplinler arası takım içerisinde çalışmaya ve takım liderliğine yatkındır
3
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bir sistemi bileşenleri ile beraber tasarlarken teknik ve ekonomik beklentileri karşılayan çözümler üretebilir
5
2
Mekatronik Mühendisliğine küresel bir bakış açısı ile yaklaşabilir
5
3
Alanında kendini güncel tutma farkındalığı içerisinde olur
5
4
Mekatronik Mühendisliği ile ilgili akademik ve endüstriyel gelişmeleri takip edebilir
5
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanında, disiplinler arası ve çok disiplinli ortamlarda çalışır
5
2
Türkçe ve İngilizce yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olur
3
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Mesleki ve genel etik değerlere sahip olur ve bunlara duyarlı davranır
4
2
Mekatronik Mühendisliğinde sağlık ve güvenlik hususlarına duyarlıdır
4
3
Profesyonel faaliyetlerde sosyal, çevresel ve ekonomik faktörlere duyarlı davranır
4

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 2 28
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 0 0 0
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 1 20 20
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 1 15 15
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 25 25
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 15 15
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 20 0 105
Genel Toplam 105
Toplam İş Yükü / 25.5 4,1
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 4,0