TR EN

TERMODİNAMİK DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
MEK311 TERMODİNAMİK 5 3 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Türkçe
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi KENAN ŞENTÜRK
Dersi Veren Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi Prof.Dr. BEDRİ YÜKSEL
Ders Ön Koşulu Yok

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: -Öğrencilere enerji dönüşümlerinin temel ilkelerini ve terminolojisini öğretmek, - Mühendislik sistemlerinin ısıl tasarım temellerini göstermek, - Öğrencilerin bu alanda çözümleme (analiz), uygulama ve iletişim kurma becerilerini geliştirmek.
İçerik: Saf madde ve özellikleri. Mükemmel ve gerçek gazlar. Enerji, ısı, iş. Enerjinin korunumu, kapalı ve açık sistemlere uygulanması. Isı makinesi. Termodinamiğin ikinci yasası. Carnot ilkeleri. Clausius eşitsizliği, entropi. Entropinin artışı ilkesi. Ekserji, ikinci yasa çözümlemesi.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

I. Dersi başaran öğrenciler; Enerji dönüşümlerinin temel ilkelerini ve terminolojisini öğrenebilme
II. Mühendislik sistemlerinin ısıl tasarımlarını yapabilme,
III. Isı ve enerji ile ilgili mühendislik problemlerini analiz edebilme, uygulamada kullanabilme ve iletişim kurabilme,
IV. Termodinamik yasaları ilgili mühendislik alanlarında kullanabilme,
V. Herhangi bir termodinamik problemde sistem seçimi yapabilme.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Yazılı Kaynaklar Termodinamiğin Temel Kavramları, boyutlar ve birimler Yüz yüze anlatım
2 Yazılı Kaynaklar Sistemlerin Özellikleri, denge ve hal değişimi Yüz yüze anlatım
3 Yazılı Kaynaklar Saf Maddenin Özellikleri Yüz yüze anlatım
4 Yazılı Kaynaklar Faz değiştiren maddelerin özelik diyagramları Yüz yüze anlatım
5 Yazılı Kaynaklar Termodinamiğin Birinci Yasası: Kapalı Sistemler, ısı ve iş Yüz yüze anlatım
6 Yazılı Kaynaklar İç enerji, entalpi ve ideal gazların özgül ısıları Yüz yüze anlatım
7 Yazılı Kaynaklar Termodinamiğin Birinci Yasası: Kontrol hacmi Yüz yüze anlatım
8 - ARA SINAV -
9 Yazılı Kaynaklar Termodinamiğin İkinci Yasası, termal enerji ısı motorları Yüz yüze anlatım
10 Yazılı Kaynaklar Soğutma makineleri ve ısı makineleri Yüz yüze anlatım
11 Yazılı Kaynaklar Reverzibl ve irreversibl Prosesler Yüz yüze anlatım
12 Yazılı Kaynaklar Entropi ve TdS eşitliği Yüz yüze anlatım
13 Yazılı Kaynaklar Entropi değişimi ve ideal gazlar Yüz yüze anlatım
14 Yazılı Kaynaklar Kompresörler ve kompresör işinin minimize edilmesi Yüz yüze anlatım
15 Yazılı Kaynaklar Kapalı sistemlerin İkinci Yasa Analizi Yüz yüze anlatım
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Thermodynamics: An Engineering Approach, Y.A. Çengel and M.A. Boles
“Fundamentals of Thermodynamics”, International Student Version, 7th Edition, John Wiley & Sons, INC., 2009. - Borgnakke C., Sonntag R.E,
McGraw-Hill, 1994. 2. Van Wylen, G., Sonntag, R.,Borgnakke, C., Fundamentals of Classical Thermodynamics, John Wiley & Sons, Inc., 1994.
Fundamentals of Engineering Thermodynamics, M.T. Moran and H.N. Shapiro

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Matematik ve fen bilgisini Mekatronik Mühendisliği problemlerine uyarlar
4
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Mekatronik Mühendisliği problemlerinin çözümünde bilimsel yöntemleri kullanabilir
4
2
Deney planlayıp, düzenek kurar, modern cihazları kullanarak veri toplar ve analiz yapar.
4
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Güncel Mekatronik problemlerini tanımlayabilir, bilimselleştirebilir ve çözebilir.
3
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Mühendislik tasarım ve analizinde bilgisayar yazılımı gibi modern araçları kullanır
2
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Disiplinler arası takım içerisinde çalışmaya ve takım liderliğine yatkındır
3
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bir sistemi bileşenleri ile beraber tasarlarken teknik ve ekonomik beklentileri karşılayan çözümler üretebilir
4
2
Mekatronik Mühendisliğine küresel bir bakış açısı ile yaklaşabilir
4
3
Alanında kendini güncel tutma farkındalığı içerisinde olur
3
4
Mekatronik Mühendisliği ile ilgili akademik ve endüstriyel gelişmeleri takip edebilir
4
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanında, disiplinler arası ve çok disiplinli ortamlarda çalışır
2
2
Türkçe ve İngilizce yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olur
1
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Mesleki ve genel etik değerlere sahip olur ve bunlara duyarlı davranır
2
2
Mekatronik Mühendisliğinde sağlık ve güvenlik hususlarına duyarlıdır
1
3
Profesyonel faaliyetlerde sosyal, çevresel ve ekonomik faktörlere duyarlı davranır
2

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 1 14
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 14 1 14
Ödev 2 8 16
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 2 2
Final Sınavı Hazırlığı 1 18 18
Ara Sınav 1 2 2
Ara Sınav Hazırlığı 1 10 10
Kısa Sınav 3 1 3
Kısa Sınav Hazırlığı 3 1 3
TOPLAM 54 0 124
Genel Toplam 124
Toplam İş Yükü / 25.5 4,9
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0