TR EN

STATİK VE MUKAVEMET DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
MEK207 STATİK VE MUKAVEMET 3 3 3 6

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Türkçe
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi KENAN ŞENTÜRK
Dersi Veren Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi Dr.Öğr.Üyesi HASAN EMRE OKTAY
Ders Ön Koşulu Yok

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Öğrencilere cisimde denge yani statik kavramını ve cisimlerin üzerlerine etkiyen kuvvetler-momentler nedeniyle malzeme dayanımlarını ve şekil değiştirme özelliklerini hesaplamayı öğretmektir.
İçerik: Giriş, kuvvet ve moment, iki boyutta denge, ağırlık merkezi, rijit cisimlerin dengesi, kafesler ve çerçeve sistemler, kablolar, sürtünme, kesit tesirleri, normal kuvvet, burulma, kesme ve eğilme, elastic stabilite, düzlem gerilme.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Statiğin temel kavram ve ilkelerini bilecek ve bunları farklı veya yeni durumlara uygulayabilecektir.
Kafes sistemler, kirişler ve kablolar gibi yapı sistemlerini analiz edebileceklerdir.
Düzlemsel ve üç boyutlu cisimlerde gerilme ve şekil değiştirme analizini yapabilecekler.
Çubuk sistemlerin kesit tesirlerini hesaplayabilecekler.
Basit mukavemet hallerinde boyutlandırma ve şekil değiştirme hesabı yapabileceklerdir.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Giriş -
2 - Kuvvet ve moment -
3 - İki boyutta denge -
4 - Ağırlık Merkezi -
5 - Rijit cisimlerin dengesi -
6 - Kafes ve çerçeve sistemleri -
7 - Kablolar -
8 - ARA SINAV -
9 - Sürtünme -
10 - Kesit tesirleri -
11 - Normal kuvvet -
12 - Burulma -
13 - Kesme ve eğilme -
14 - Elastik stabilite -
15 - Düzlem gerilme -
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Statik-Mukavemet Skaler Mekanik, Mehmet H. OMURTAG, Birsen Yayınevi, İstanbul, 2015

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Matematik ve fen bilgisini Mekatronik Mühendisliği problemlerine uyarlar
5
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Mekatronik Mühendisliği problemlerinin çözümünde bilimsel yöntemleri kullanabilir
5
2
Deney planlayıp, düzenek kurar, modern cihazları kullanarak veri toplar ve analiz yapar.
2
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Güncel Mekatronik problemlerini tanımlayabilir, bilimselleştirebilir ve çözebilir.
4
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Mühendislik tasarım ve analizinde bilgisayar yazılımı gibi modern araçları kullanır
3
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Disiplinler arası takım içerisinde çalışmaya ve takım liderliğine yatkındır
3
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bir sistemi bileşenleri ile beraber tasarlarken teknik ve ekonomik beklentileri karşılayan çözümler üretebilir
4
2
Mekatronik Mühendisliğine küresel bir bakış açısı ile yaklaşabilir
3
3
Alanında kendini güncel tutma farkındalığı içerisinde olur
4
4
Mekatronik Mühendisliği ile ilgili akademik ve endüstriyel gelişmeleri takip edebilir
4
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanında, disiplinler arası ve çok disiplinli ortamlarda çalışır
3
2
Türkçe ve İngilizce yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olur
2
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Mesleki ve genel etik değerlere sahip olur ve bunlara duyarlı davranır
3
2
Mekatronik Mühendisliğinde sağlık ve güvenlik hususlarına duyarlıdır
2
3
Profesyonel faaliyetlerde sosyal, çevresel ve ekonomik faktörlere duyarlı davranır
3

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 4 56
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 2 10 20
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 2 2
Final Sınavı Hazırlığı 1 10 10
Ara Sınav 1 2 2
Ara Sınav Hazırlığı 1 10 10
Kısa Sınav 2 1 2
Kısa Sınav Hazırlığı 2 5 10
TOPLAM 38 0 154
Genel Toplam 154
Toplam İş Yükü / 25.5 6
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 6,0