TR EN

MATEMATİK II DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
MAT106 MATEMATİK II 2 5 4 6

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Türkçe
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi KENAN ŞENTÜRK
Dersi Veren Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi Dr.Öğr.Üyesi BEDİA MERİH ÖZÇETİN-Dr.Öğr.Üyesi NESLİHAN ÖZDEMİR
Ders Ön Koşulu Yok

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Kısmi türev tanımı ve uygulamalarını yapabilmesini,Trigonometrik,Üstel ve logaritmik fonksiyonları Doğrular,çemberler,parabollerle ilgili çeşitli problemleri çözebilmesini,belirsiz ve belirli integral işlemlerini yapabilmesini sağlayabilmektir.
İçerik: Kısmi türevler,trigonometrik,üstel ve logaritmik fonksiyonlar,doğrular,çemberler,paraboller,belirsiz belirli ıntegraller.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Kısmi türevi tanır,uygulamalarını yapar
Trigonometrik fonksiyonlarla problem çözümlerini yapar.
Üstel ve logoritmik fonksiyonları bilir,problemleri çözebilir.
Doğrular,çemberle,paraboller ile ilgili çözümler yapar.
Belirsiz integral alma işlemlerini yapabilir.
Belirli integral yardımı ile alan ve hacim hesabı yapar.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Öğrencilerde olumlu izlenim oluşturma,ders konularını hazırlama. Tanışma, dersin genel çerçevesi, işleniş yöntemleri hakkında bilgilendirme. Anlatım-Öneri alma
2 Anlatım planını,konuya ait problem ve çözümlerini hazırlama. Kısmi türev alma yöntemleri. Socrates yöntemi Anlatım Tartışma
3 Konuya ait problem ve çözümlerini hazırlama Kısmi türevle ilgili uygulamalar. Socrates yöntemi Anlatım Tartışma
4 Ders notları verilmesi için hazırlık Trigonometrik fonksiyonlar. Anlatım-Öneri alma
5 Anlatım planını,problem ve çözümlerini hazırlama. Üstel ve logaritmik fonksiyonlar. Socrates yöntemi Anlatım Tartışma
6 Konuyla ilgili problem ve çözümlerini hazırlama. Doğru ve çember denklemleri Öneri alma Tartışma
7 Ders kaynaklarının hazırlığı Parabol denklemi ve uygulaması. Socrates yöntemi Anlatım Tartışma
8 - ARA SINAV -
9 Konuya ait problem ve çözümlerini hazırlama Hiperbol denklemi ve uygulaması. Anlatım-Öneri alma
10 Konuya ait problem ve çözümlerini hazırlama. Belirsiz integral tanımı ve formulleri. Socrates yöntemi Anlatım Tartışma
11 Anlatım planını,konuya ait problem ve çözümlerini hazırlama. Cebirsel fonksiyonların integralleri. Socrates yöntemi Anlatım Tartışma
12 Ders notları verilmesi için hazırlık Trigonometrik fonksiyonların integralleri. Anlatım-Öneri alma
13 Konuyla ilişkin problem ve çözümlerini hazırlama. Belirli integral tanımı ve formülleri. Anlatım-Öneri alma
14 Konuya ait problem ve çözümlerini hazırlama. Belirli integral kullanarak yüzey alanı hesabı. Anlatım-Öneri alma
15 Anlatılan konuların kısa özeti. Belirli integral kullanarak cisimlerin hacim hesabı. Socrates yöntemi Anlatım Tartışma
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

P.F.Smith, W.R. Congley, Diferansiyel ve İntegral Hesap.
Prof.Dr.Ahmet Karadeniz, Yüksek Matematik Problemleri.
Murtaza Çalı, Diferansiyel ve İntegral Hesap.
George B. Thomas, Calculus and Analytic Geometry.
Naci İskender, Yüksek Matematik.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Matematik ve fen bilgisini Mekatronik Mühendisliği problemlerine uyarlar
4
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Mekatronik Mühendisliği problemlerinin çözümünde bilimsel yöntemleri kullanabilir
5
2
Deney planlayıp, düzenek kurar, modern cihazları kullanarak veri toplar ve analiz yapar.
0
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Güncel Mekatronik problemlerini tanımlayabilir, bilimselleştirebilir ve çözebilir.
0
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Mühendislik tasarım ve analizinde bilgisayar yazılımı gibi modern araçları kullanır
0
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Disiplinler arası takım içerisinde çalışmaya ve takım liderliğine yatkındır
0
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bir sistemi bileşenleri ile beraber tasarlarken teknik ve ekonomik beklentileri karşılayan çözümler üretebilir
0
2
Mekatronik Mühendisliğine küresel bir bakış açısı ile yaklaşabilir
0
3
Alanında kendini güncel tutma farkındalığı içerisinde olur
0
4
Mekatronik Mühendisliği ile ilgili akademik ve endüstriyel gelişmeleri takip edebilir
0
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanında, disiplinler arası ve çok disiplinli ortamlarda çalışır
0
2
Türkçe ve İngilizce yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olur
0
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Mesleki ve genel etik değerlere sahip olur ve bunlara duyarlı davranır
0
2
Mekatronik Mühendisliğinde sağlık ve güvenlik hususlarına duyarlıdır
0
3
Profesyonel faaliyetlerde sosyal, çevresel ve ekonomik faktörlere duyarlı davranır
0

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 4 56
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 2 28
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 4 6 24
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 4 4 16
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 2 2
Final Sınavı Hazırlığı 1 10 10
Ara Sınav 1 2 2
Ara Sınav Hazırlığı 1 10 10
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 40 0 148
Genel Toplam 148
Toplam İş Yükü / 25.5 5,8
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 6,0