TR EN

ÜRETİM YÖNTEMLERİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
END210 ÜRETİM YÖNTEMLERİ 5 3 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Türkçe
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi KENAN ŞENTÜRK
Dersi Veren Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi Dr.Öğr.Üyesi CANSU NOBERİ
Ders Ön Koşulu Yok

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Öğrencilere üretim sektörü ile ilgili bilgi verilmesi, döküm, plastik şekillendirme, talaşlı şekillendirme, kaynak ve toz metalürjisi prosesleri ve bu proseslerde kullanılan ekipmanlar hakkında temel bilgilerin verilmesi; her bir prosesteki hataların tanıtılması amaçlanmaktadır.
İçerik: İmalat teknolojileri ve genel kavramlar; döküm yöntemi, dökümde kullanılan kalıplama teknikleri, kalıp ve maçalar; döküm yöntemleri; plastik şekil verme yöntemleri, talaşlı imalat ve yöntemleri, kaynak, kaynak hataları, toz metalürjisi, toz metalürjik ürünler

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Üretim sektörünü ve üretim sektöründe uygulanan üretim yöntemleri tekniklerini tanımlar.
İmal usulleri konusunda güncel ve çağdaş konuları araştırır.
İlgili imalat yönteminde işlem karakteristiklerine hakim olarak doğru parametre seçimi yapar
Uygun imal usulü yöntemi, teçhizatı ve donanımı seçiminde ve bunların uygulanmasında karar verir.
İlgili imalat yönteminin uygulanması esnasında oluşabilecek hataları tespit eder.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Yazılı Kaynaklar İmalat Yöntemleri ve Genel Kavramlar Sözlü Anlatım
2 Yazılı Kaynaklar İmalat Yöntemlerinin Karşılaştırılması Sözlü Anlatım
3 Yazılı Kaynaklar Döküm Yöntemi Sözlü Anlatım
4 Yazılı Kaynaklar Kalıplar ve Maçalar Sözlü Anlatım
5 Yazılı Kaynaklar Döküm Hataları Sözlü Anlatım
6 Yazılı Kaynaklar Plastik Şekil Verme Yöntemi Sözlü Anlatım
7 Yazılı Kaynaklar Plastik Şekil Verme Yöntem Çeşitleri Sözlü Anlatım
8 - ARA SINAV -
9 Yazılı Kaynaklar Plastik Şekil Verme Yöntem Çeşitleri ve Uygulamaları Sözlü Anlatım
10 Yazılı Kaynaklar Talaşlı Şekil Verme Yöntemi Sözlü Anlatım
11 Yazılı Kaynaklar Talaşlı Şekil Verme Çeşitleri ve Uygulamaları Sözlü Anlatım
12 Yazılı Kaynaklar Kaynak Yöntemi Sözlü Anlatım
13 Yazılı Kaynaklar Toz Metalürjisi Sözlü Anlatım
14 Yazılı Kaynaklar Proje Sunumları Sözlü Anlatım
15 Yazılı Kaynaklar Proje Sunumları Sözlü Anlatım
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Çiğdem, M., “İmal Usulleri”, Çağlayan Kitabevi, İkinci Baskı,2006
Karamış, M.B., “İmalat Yöntemleri”, Erciyes Üniversitesi, 2010

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Matematik ve fen bilgisini Mekatronik Mühendisliği problemlerine uyarlar
3
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Mekatronik Mühendisliği problemlerinin çözümünde bilimsel yöntemleri kullanabilir
4
2
Deney planlayıp, düzenek kurar, modern cihazları kullanarak veri toplar ve analiz yapar.
5
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Güncel Mekatronik problemlerini tanımlayabilir, bilimselleştirebilir ve çözebilir.
4
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Mühendislik tasarım ve analizinde bilgisayar yazılımı gibi modern araçları kullanır
3
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Disiplinler arası takım içerisinde çalışmaya ve takım liderliğine yatkındır
5
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bir sistemi bileşenleri ile beraber tasarlarken teknik ve ekonomik beklentileri karşılayan çözümler üretebilir
3
2
Mekatronik Mühendisliğine küresel bir bakış açısı ile yaklaşabilir
4
3
Alanında kendini güncel tutma farkındalığı içerisinde olur
5
4
Mekatronik Mühendisliği ile ilgili akademik ve endüstriyel gelişmeleri takip edebilir
4
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanında, disiplinler arası ve çok disiplinli ortamlarda çalışır
5
2
Türkçe ve İngilizce yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olur
3
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Mesleki ve genel etik değerlere sahip olur ve bunlara duyarlı davranır
4
2
Mekatronik Mühendisliğinde sağlık ve güvenlik hususlarına duyarlıdır
3
3
Profesyonel faaliyetlerde sosyal, çevresel ve ekonomik faktörlere duyarlı davranır
3

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 3 42
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 1 15 15
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 12 12
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 12 12
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 33 0 125
Genel Toplam 125
Toplam İş Yükü / 25.5 4,9
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0