TR EN

PROBABILITY AND STATICS DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
MTH207 PROBABILITY AND STATICS 3 3 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : İngilizce
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. OSMAN ERGÜVEN VATANDAŞ
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Mühendislik alanında istatistik verileri derleme,bu verileri kullanma,problem çözme ve Dersin Amacı değerlendirmeyi sağlayacak bilgi birikimi bu ders te elde edilir.
İçerik: Temel istatistik kavramlarının tanıtılması. Merkezi eğilim ölçüleri, değişkenlik ölçüleri,olasılık ve olasılık hesaplama,kesikli ve sürekli dağılımlar,bino m ve poisson dağılımları normal dağılım ve sürekli normal dağılım yöntem ve uygulamaları

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

I-Temel istatistik terimlerini bilir, tanımını yapar ve formule edebilir II-Merkezi eğilim ölçülerini (aritmetik ortalama ve standart sapma vb.) bilir ve bunlarla ilgili problemleri çözebilir III-Merkezi eğilim ölçüleri ve değişkenlik ölçüleri ile ilgili sunum ve yorum yapabilir IV-Alanındaki yazılımları takip eder ve bu yazılımlara veri girişi yapabilir, programı değerlendirir ve yorumlar V-Kesikli ve sürekli dağılımları tanır ve problem çözebilir VI-Anket hazırlar ve istatistik olarak youmlayabilir ve değerlendirebilir VII-Olasılık ile ilgili tahminleme yapabilir

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Literatür Araştırması İstatistik bilimine girişve istatistik hatalar Anlatım
2 Literatür Araştırması Ana kutle ve örnek kütle üzerinde çalışmalar Anlatım
3 Literatür Araştırması Frekans Dağılımları ve histogram Anlatım
4 Literatür Araştırması Kesikli ve sürekli frekans dağılımları Anlatım
5 Literatür Araştırması Merkezi dağılım ölçüleri Aritmetik ortalama mod ve medyan Anlatım
6 Literatür Araştırması Değişkenlik ölçülerinden değişim aralığı,ortalama sapma ve varyans Anlatım
7 Literatür Araştırması Değişkenlik ölçülerinden standart sapma ve değişim katsayısı Anlatım
8 - ARA SINAV -
9 Literatür Araştırması Ana kütle ve örnek kütle üzerine örnekler Anlatım
10 Literatür Araştırması Olasılık kuramı ve stokastik değişkenler Anlatım
11 Literatür Araştırması Olasılık kuramı ve stokastik değişkenler Anlatım
12 Literatür Araştırması Olasılık hesaplama ve koşullu olasılık Anlatım
13 Literatür Araştırması Olasılık hesaplamada kesişim ve bileşim hesaplama Anlatım
14 Literatür Araştırması Kesikli ve sürekli rassal değişkenler ve kesikli ve sürekli dağılımlar Anlatım
15 Literatür Araştırması Binom dağılımı ve poisson dağılımı ve normal dağılım Anlatım
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 1 14
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 7 3 21
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 2 2
Final Sınavı Hazırlığı 1 25 25
Ara Sınav 1 2 2
Ara Sınav Hazırlığı 1 20 20
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 39 0 126
Genel Toplam 126
Toplam İş Yükü / 25.5 4,9
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0