TR EN

LINEAR ALGEBRA DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
MTH104 LINEAR ALGEBRA 3 3 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : İngilizce
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. OSMAN ERGÜVEN VATANDAŞ
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Öğrencilerimizin lineer denklem sistemlerini tanı ması ve anlaması nı , çözümler yapabilmesini, matris ve determinant ile ilişkin çözümlemeler yapabilmesini, vektörler ile ilgili çeşitli teknik problemlerin çözümlerini yapması nı sağlamak.
İçerik: Lineer eşitlikler, matrislerin tanı mı , toplamı , çarpı mı , determinantlar ve uygulamaları , vektörler ve uygulamaları .

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Lineer eşitlikleri ve sistemleri tanır, çözümlemeler yapar. Lineer sistemleri matrisleri kullanarak çözer. Determinantları tanır ve hesaplamaları nı yapabilir. Lineer dönüşümleri yapar. Vektörler ile ilgili temel bilgileri bilir. Vektörler çerçevesinde çeşitli teknik problemleri çözer.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Tanı şma, dersin genel çerçevesi, işleniş yöntemleri hakkı nda bilgilendirme -
2 - Lineer eşitlikler tanı mı ve sistemleri -
3 - Matrisler tanı mı , toplamı , çarpı mı ve özel matrisler -
4 - Lineer sistemlerin matris kullanı larak çözümleri -
5 - Determinantlar tanı mı ve hesaplamaları 6 Matris ve determinantlarla ilgili diğer özellikl -
6 - Lineer denklemler ve çözümleri -
7 - Lineer denklemler ve çözümleri -
8 - ARA SINAV -
9 - Lineer denklemler ve çözümleri -
10 - Lineer dönüşümler ve uygulamaları -
11 - Elemanter işlemler -
12 - Vektörler tanı mı ve kullanım alanları -
13 - Vektörlerin çeşitli teknik problem çözümünde kullanı lması -
14 - Özdeğer vektörler, bununla ilişkin çözümlemeler -
15 - Özdeğer vektörler, bununla ilişkin çözümlemeler -
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Arif Sabunc uoğluLineer Cebir

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 1 14
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 2 2
Final Sınavı Hazırlığı 1 35 35
Ara Sınav 1 2 2
Ara Sınav Hazırlığı 1 30 30
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 32 0 125
Genel Toplam 125
Toplam İş Yükü / 25.5 4,9
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0