TR EN

MATHEMATICS I DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
MTH105 MATHEMATICS I 1 5 4 6

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : İngilizce
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. OSMAN ERGÜVEN VATANDAŞ
Dersin Veren Hoca/Hocalar Dr.Öğr.Üyesi SAJEDEH NOROZPOUR SIGAROODI

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Reel FÖğrencilere, reel fonksiyonlar,trigonometrik ve üstel fonksiyonlar,limit ve türev kavramları ve çözümlemeleri,belirsiz ve belirli integral çözüm ve uygulamalarını yapabilmesini öğretmektir.
İçerik: Reel Fonksiyonlar,Trigonometrik ve Üstel Fonksiyonlar,Limitler ve Türevlerin Tanım ve Uygulamaları, Belirli ve Belirsiz İntegraller Çözüm ve Uygulamaları.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Bu dersi alan öğrenciler; I. Fonksiyonları, çeşitlerini tanımlar, özelliklerini bilir. II. Limit ve sürekliliği bilir, çözümlemelerini yapar. III. Türevi çeşitli teknik problemlerin çözümünde kullanabilir. IV. Belirsiz integral ilgili problem çözümlerini yapabilir.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Dersin Tanımı ve Kapsamı -
2 - Reel Sayılar, Kompleks Sayılar, Bunlara İlişkin Problemler ve Çözümlemeler. -
3 - Özdeşlikler, Cebirsel Denklemler, Bunlarla İlgili Çözümlemeler. -
4 - Limitler, Limit Alma Kuralları, Bir Fonksiyonun Limit Değerinin Hesaplanması. -
5 - Limitlerde Belirsiz Haller, L'Hospital Kuralı Uygulamaları -
6 - Türevin Cebirsel ve Geometrik Anlamları, Türev Alma Kuralları, Türevin -
7 - Trigonometrik Fonksiyonların Türevleri, Teknikte Uygulamaları -
8 - ARA SINAV -
9 - Trigonometrik Fonksiyonların Türevleri, Teknikte Uygulamaları -
10 - İntegral Tanımı, Formülleri, Integrasyon Yöntemleri -
11 - İntegral Tanımı, Formülleri, Integrasyon Yöntemleri -
12 - Basit Kesirlere Ayırma Yöntemi ile Integral Alma Uygulamaları -
13 - Transandant Fonksiyonların Integrali, Bununla İlgili Çözümlemeler. -
14 - Transandant Fonksiyonların Integrali, Bununla İlgili Çözümlemeler. -
15 - Belirli Integral Tanımı, Formülleri ve Yöntemleri. -
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Temel ve Genel Matematik, H. Hilmi Hacısalihoğlu, Mustafa Balcı, Ankara, 1996.
Yüksek Matematik Problemleri, A. Karadeniz, Çağlayan Kitabevi, İstanbul, 2003.
Diferansiyel ve İntegral Hesap, W. A. Granville, P. F. Smith, W. R. Longley. Çeviren: Naci İskender, İstanbul, 1954

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 5 70
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 1 14
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 2 2
Final Sınavı Hazırlığı 1 35 35
Ara Sınav 1 2 2
Ara Sınav Hazırlığı 1 25 25
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 32 0 148
Genel Toplam 148
Toplam İş Yükü / 25.5 5,8
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 6,0