TR EN

KLAVYE TEKNİKLERİ I DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
ATP101 KLAVYE TEKNİKLERİ I 1 3 2 4

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi ÖNLİSANS, TYY: + 5.Düzey, EQF-LLL: 5.Düzey, QF-EHEA: Kısa Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. AHENK ÇİÇEK GÜVENÇ
Dersin Veren Hoca/Hocalar Öğr.Gör. GİZEM AKANUR

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Türk dilinin kullanımına uygun olarak tasarlanan F Klavyeyi belirtilen oturuş ve duruş tekniklerine göre bilgisayarın girdi donanım parçalarından biri olan klavye üzerinde dakikalık elli harf vuruşuna ulaşıp, yazı yazabilmektir.
İçerik: Bilgisayarın tanıtımı, klavyenin tanımı,klavyenin tarihçesi, klavye türleri, F klavyenin tercih edilme sebepleri, F klavye temel dizilimi, klavye temel sırası parmak yerleşimi, harflere göre parmakların vuruş yüzde dağılımları, bilgisayar başında doğru ve yanlış oturuş pozisyonları, ellerin klavye üzerindeki duruşu, bedenin masaya ve bilgisayar monitörüne olan açısı, acar metot programı kullanarak F klavye kullanabilme, acar metot programında F klavye pratiği yaparak parmakları dizilime alıştırma, programa kayıtlı metinleri hatasız yazabilme, belirtilen süre içerisinde seviye atlayarak hızlı yazı yazmayı içermektedir.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Bilgisayarı tanımlar,donanımsal parçalarını tanır.
Bilgisayarın donanımsal parçalarından olan klavye üzerindeki tuşların işlevlerini bilir.
Klavyenin tanımını, tarihçesini, çeşitlerini bilir.
Klavye çeşitlerinden F Klavye icadının aşamalarını, ekonomik ve sosyal faydalarını bilir.
El parmaklarının temel sırada hangi harfler üzerinde durması gerektiğini öğrenir.
Hangi parmağın hangi harf, rakam ve fonksiyon tuşlarına basabileceğini bilir.
Türkçe F klavyede en çok kullanılan, el ve parmakların hangileri olduğu, bunların kullanım sıklıkları ve yüzdelerini bilir.
Temel sıra, üst ve alt sıra harf dizilimlerini bilir.
Acar metot programının kullanımını bilir.
Klavyeye bakmadan yazı yazar.
Dakikalık elli harf vuruşu yapar.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Tanışma,ders işlenişi hakkında bilgi verme, bilgisayarın tanımı,donanımsal parçaları,klavyenin tanımı Anlatım, soru-cevap ve gösteri(demonstrasyon) yöntemi
2 - Acar metot tanıtımı, Temel Harf Sırası(K,M,L,Y,A,E,İ,U) Gösterip Yaptırma, Programlı Öğretim
3 - R,D,T,Z,S Tuşları Alıştırmaları Gösterip Yaptırma,Programlı Öğretim
4 - N,B,H,(.) Tuşları Alıştırmaları Gösterip Yaptırma,Programlı Öğretim
5 - P,Q,W,X,Ş,(,) Tuşları Alıştırmaları Gösterip Yaptırma,Programlı Öğretim
6 - I,O,Ü,Ç,C Tuşları Alıştırmaları Gösterip Yaptırma,Programlı Öğretim
7 - Ğ.V,G,Ö Tuşları Alıştırmaları Gösterip Yaptırma,Programlı Öğretim
8 - ARA SINAV -
9 - F,J Tuşları Alıştırmaları Gösterip Yaptırma,Programlı Öğretim
10 - Metin uygulamaları Programlı Öğretim
11 - Metin uygulamaları Programlı Öğretim
12 - Metin uygulamaları Programlı Öğretim
13 - Metin uygulamaları Programlı Öğretim
14 - Metin uygulamaları Programlı Öğretim
15 - Metin uygulamaları Programlı Öğretim
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

http://www.samiacar.net/
https://ismek.ist/files/ismekOrg/file/2013_hbo_program_modulleri/fklavye1.pdf
Öztoprak, M. Koç, Ö. (2017). Klavye Teknikleri. Seçkin Yayın, Ankara.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
Ara Sınav (Vize) 1 50
DÖNEM SONU- Sınavı (Final) 1 50
TOPLAM 2 100
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Gelişmiş bir adalet nosyonu çerçevesinde karşılıklı hak ve menfaatlerin dengelenmesi gerektiğinin bilincine varır.
0
2
Adli hizmetler alanında çalışmasına yetecek temel bilgilere sahip olur.
0
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Hukukun temel kavramlarını ve başlıca hukuk disiplinlerinin temel özelliklerini sıralayabilir.
0
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Hukuki problemler üzerinde analitik düşünme yeteneği kazanır.
0
2
Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuram, yöntem, strateji ve tekniklere ilişkin bilgiye sahip olur.
5
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Temel hukuki kavramları asgari düzeyde kullanabilir, karşılaştırabilir ve değerlendirilebilir.
0
2
İleri seviyede klavye kullanabilir ve mahkemelerde adli yazışma sürecini takip edebilir.
5
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bireysel başarının yanında, ders içi etkinlikler, farazi dava çalışmaları, adliye çalışmaları ve diğer mesleki ve akademik ziyaretler ile kolektif çalışma becerisini kazanır.
0
2
Edindiği bilgiler doğrultusunda bir dava dilekçesinin usulüne uygun yazılıp yazılmadığını belirleyebilir.
0
3
Staj döneminde ve çalışma hayatında icra memurunun görev alanına giren işlemleri yapabilir, haciz işlemlerini tek başına gerçekleştirebilecek sorumluluğu alabilir.
0
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Türkçe’yi yazılı ve sözlü bir biçimde etkin olarak kullanabilme yeteneği geliştirir.
5
2
Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanır.
5
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Mesleki becerilerin yanında, gerek bireysel olarak ve gerekse topluluk önünde kendini ifade edebilir.
5
2
Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
0
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alana ilişkin yürürlükteki temel mevzuat bilgisine sahip olur.
0
2
Alanıyla ilgili edindiği bilgiler doğrultusunda dava açma ve davayı takip etme yeterliliği kazanır.
0
3
Alanıyla ilgili edindiği bilgiler doğrultusunda icra ve iflas sürecini takip edebilir.
0

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 4 56
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 6 78
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 6 6
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 5 5
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 31 0 147
Genel Toplam 147
Toplam İş Yükü / 25.5 5,8
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 6,0