TR EN

SOSYOLOJİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
SOP103 SOSYOLOJİ 3 3 3 6

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi ÖNLİSANS, TYY: + 5.Düzey, EQF-LLL: 5.Düzey, QF-EHEA: Kısa Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. AHENK ÇİÇEK GÜVENÇ
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Derste, öğrencilerin sosyolojik bakış açısı edinerek, temel sosyolojik kavramları hatırlaması ve açıklaması, sosyolojik olguları değişim süreci içinde hem kurum olarak hem de etkileşim ağı olarak ayırd edebilmesi ve bunun yanında küresel dünyadaki anlam, örüntü ve süreçleri sosyolojik bilgiyi kullanarak yorumlaması, sosyolojik bilginin üretilmesinde yöntem ve araştırmanın işlevini açıklaması amaçlanmaktadır.
İçerik: Sosyoloji dersi Sosyolojinin Temel Kavramlari, Toplum Tarihi, Küreselleşme ve değişen dünya, Sosyolojide Kuramsal Düşünme, Toplumsallaşma, Yaşam Akışı ve Yaşlanma, Aile ve Mahrem İlişkiler, Sapkınlık ve Suç, Cinsellik ve toplumsal cinsiyet, Modern Toplumda din, Eğitim sosyolojisi, Medya sosyolojisi, Beden sosyolojisi konularını içermektedir.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Bilgi ve bilimin temel ilkelerini kavrar, sosyolojinin perspektifini ve benzeri bilimlerle ilişkilerini analiz eder.
Sosyolojik düşüncenin tarihsel gelişimini açıklar.
Modern ve geleneksel sosyolojik kuramların özelliklerini analiz eder.
Bireyler, gruplar ve toplum içindeki karşılıklı ilişkileri kritik eder.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Literatürün okunması Temel Kavramlar Anlatım / Tartışma
2 Literatürün okunması Toplum Tarihi Anlatım / Tartışma
3 Literatürün okunması Küreselleşme ve değişen dünya Anlatım / Tartışma
4 Literatürün okunması Sosyolojide Kuramsal Düşünme 1 Anlatım / Tartışma
5 Literatürün okunması Sosyolojide Kuramsal Düşünme 2 Anlatım / Tartışma
6 Literatürün okunması Toplumsallaşma, Yaşam Akışı ve Yaşlanma Anlatım / Tartışma
7 Literatürün okunması Aile ve Mahrem İlişkiler Anlatım / Tartışma
8 - ARA SINAV -
9 Literatürün okunması Sapkınlık ve Suç Anlatım / Tartışma
10 Literatürün okunması Cinsellik ve toplumsal cinsiyet Anlatım / Tartışma
11 Literatürün okunması Modern Toplumda din Anlatım / Tartışma
12 Literatürün okunması Eğitim sosyolojisi Anlatım / Tartışma
13 Literatürün okunması Medya sosyolojisi Anlatım / Tartışma
14 Literatürün okunması Beden sosyolojisi Anlatım / Tartışma
15 Literatürün okunması Genel değerlendirme -
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Ringer, F. (2003). Weber'in Metodolojisi Kültür ve Toplum Bilimlerinin Birleşimi. (M. Küçük, Trans.). Ankara: Doğu Batı Yayınları.
Durkheim, E. (1994). Sosyolojik Metodun Kuralları (2nd ed.). (E. Aytekin, Trans.). İstanbul: Sosyal Yayınlar.
Bourdieu, P. (2015). Ayrım: Beğeni Yargısının Toplumsal Eleştirisi. (1st ed.) İstanbul: Heretik Yayınları
Dellaloğlu, B. (2007). Frankfurt Okulu'nda Sanat ve Toplum.(4th ed.). Say Yayınları

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Gelişmiş bir adalet nosyonu çerçevesinde karşılıklı hak ve menfaatlerin dengelenmesi gerektiğinin bilincine varır.
4
2
Adli hizmetler alanında çalışmasına yetecek temel bilgilere sahip olur.
1
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Hukukun temel kavramlarını ve başlıca hukuk disiplinlerinin temel özelliklerini sıralayabilir.
0
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Hukuki problemler üzerinde analitik düşünme yeteneği kazanır.
3
2
Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuram, yöntem, strateji ve tekniklere ilişkin bilgiye sahip olur.
5
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Temel hukuki kavramları asgari düzeyde kullanabilir, karşılaştırabilir ve değerlendirilebilir.
4
2
İleri seviyede klavye kullanabilir ve mahkemelerde adli yazışma sürecini takip edebilir.
1
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bireysel başarının yanında, ders içi etkinlikler, farazi dava çalışmaları, adliye çalışmaları ve diğer mesleki ve akademik ziyaretler ile kolektif çalışma becerisini kazanır.
1
2
Edindiği bilgiler doğrultusunda bir dava dilekçesinin usulüne uygun yazılıp yazılmadığını belirleyebilir.
1
3
Staj döneminde ve çalışma hayatında icra memurunun görev alanına giren işlemleri yapabilir, haciz işlemlerini tek başına gerçekleştirebilecek sorumluluğu alabilir.
1
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Türkçe’yi yazılı ve sözlü bir biçimde etkin olarak kullanabilme yeteneği geliştirir.
4
2
Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanır.
5
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Mesleki becerilerin yanında, gerek bireysel olarak ve gerekse topluluk önünde kendini ifade edebilir.
5
2
Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
5
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alana ilişkin yürürlükteki temel mevzuat bilgisine sahip olur.
1
2
Alanıyla ilgili edindiği bilgiler doğrultusunda dava açma ve davayı takip etme yeterliliği kazanır.
1
3
Alanıyla ilgili edindiği bilgiler doğrultusunda icra ve iflas sürecini takip edebilir.
1

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 3 42
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 14 2 28
Okuma 4 3 12
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 10 10
Final Sınavı Hazırlığı 1 3 3
Ara Sınav 1 8 8
Ara Sınav Hazırlığı 1 3 3
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 1 4 4
TOPLAM 51 0 152
Genel Toplam 152
Toplam İş Yükü / 25.5 6
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 6,0