TR EN

SOSYOLOJİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
SOP103 SOSYOLOJİ 3 3 3 6

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Bilgi ve bilimin temel ilkelerini kavrar, sosyolojinin perspektifini ve benzeri bilimlerle ilişkilerini analiz eder.
Sosyolojik düşüncenin tarihsel gelişimini açıklar.
Modern ve geleneksel sosyolojik kuramların özelliklerini analiz eder.
Bireyler, gruplar ve toplum içindeki karşılıklı ilişkileri kritik eder.