TR EN

CEZA USUL HUKUKU DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
ATP210 CEZA USUL HUKUKU 3 3 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi ÖNLİSANS, TYY: + 5.Düzey, EQF-LLL: 5.Düzey, QF-EHEA: Kısa Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. AHENK ÇİÇEK GÜVENÇ
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Ceza muhakemesi hukukunun temel kavramları,ceza muhakemesi kurallarının uygulanması, ceza muhakemesinde rol alan kişiler ve ceza muhakemesine katılanlar, koruma tedbirleri ve ceza muhakemesi evreleri hakkında bilgi verilmesi amaçlanmaktadır.
İçerik: Ceza Muhakemesi Hukukunun Temel Kavramları, Ceza Muhakemesi Hukukunun Temel İlkeleri, Ceza Muhakemesi Kanunlarının Zaman, Yer ve Kişi Bakımından Uygulanması, Ceza Muhakemesinde Soruşturma Evresi, Soruşturma Evresinin Süjeleri, Cumhuriyet Savcısı ve Yardımcıları, Koruma Tedbirleri:Durdurma, Yakalama, Gözaltı, Tutuklama, Adli Kontrol, Arama, El Koyma, Şirket Yönetimi İçin Kayyım Tayini, Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi, Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat, Ceza Muhakemesi İşlemleri, Ceza Muhakemesi İşlemlerinin Bildirilmesi, Ceza Muhakemesi İşlemlerindeki Sakatlıklarının Yaptırımı ve Giderilmesi, Ceza Yargılamasında Kovuşturma Evresi, Ceza Mahkemelerinin Yetkisi, Hakim, Hakimin Bağımsızlığı, Hakimin Reddi, Ceza Yargılamasına Katılanlar: Tanık, Bilirkişi, Şüpheli ve Sanık Kavramları, Şüpheli ve Sanığın Hakları, Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması, Uzlaştırma, Kanun Yolları: Olağan Kanun Yolları ve Olağanüstü Kanun Yolları konularını içerir.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Genel olarak ceza muhakemesi hukuku kavramı, ceza muhakemesinin temel ilkelerini tanımlar.
Ceza muhakemesi kurallarının zaman, yer ve kişi bakımından nasıl uygulanacağını değerlendirir.
Ceza Muhakemesi İşlemleri, Muhakeme işlemlerinin bildirilmesi, muhakeme işlemlerindeki sakatlıkların yaptırımlarını ve bu sakatlıkların nasıl giderileceğini değerlendirir.
Ceza muhakemesinde soruşturma ve kovuşturma evrelerini ve bu evrelerde rol alanların görev ve yetkilerini tanımlar.
Ceza muhakemesindeki koruma tedbirlerini ve koruma tedbirleri nedeniyle tazminat talep etmenin şartlarını bilir.
Olağan kanun yolları ve olağanüstü kanun yollarını bilir.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Kaynak Taraması Ceza Muhakemesi Hukukunun Temel Kavramları, Ceza Muhakemesi Hukukunun Temel İlkeleri Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
2 Kaynak Taraması Ceza Muhakemesi Kanunlarının Zaman, Yer ve Kişi Bakımından Uygulanması Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
3 Kaynak Taraması Ceza Muhakemesinde Soruşturma Evresi, Soruşturma Evresinin Süjeleri, Cumhuriyet Savcısı ve Yardımcıları Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
4 Kaynak Taraması Koruma Tedbirleri:Durdurma, Yakalama, Gözaltı, Tutuklama Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
5 Kaynak Taraması Adli Kontrol, Arama, El Koyma, Şirket Yönetimi İçin Kayyım Tayini, Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
6 Kaynak Taraması Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
7 Kaynak Taraması Ceza Muhakemesi İşlemleri, Ceza Muhakemesi İşlemlerinin Bildirilmesi, Ceza Muhakemesi İşlemlerindeki Sakatlıklarının Yaptırımı ve Giderilmesi Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
8 - ARA SINAV -
9 Kaynak Taraması Ceza Yargılamasında Kovuşturma Evresi, Ceza Mahkemelerinin Yetkisi Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
10 Kaynak Taraması Hakim, Hakimin Bağımsızlığı, Hakimin Reddi Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
11 Kaynak Taraması Ceza Yargılamasına Katılanlar: Tanık, Bilirkişi Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
12 Kaynak Taraması Şüpheli ve Sanık Kavramları, Şüpheli ve Sanığın Hakları Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
13 Kaynak Taraması Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
14 Kaynak Taraması Uzlaştırma Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
15 Kaynak Taraması Kanun Yolları: Olağan Kanun Yolları ve Olağanüstü Kanun Yolları Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

HAKERİ, H., ÜNVER, Y.(2017). Ceza Muhakemesi Hukuku. Ankara: Adalet Yayınevi

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Gelişmiş bir adalet nosyonu çerçevesinde karşılıklı hak ve menfaatlerin dengelenmesi gerektiğinin bilincine varır.
4
2
Adli hizmetler alanında çalışmasına yetecek temel bilgilere sahip olur.
3
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Hukukun temel kavramlarını ve başlıca hukuk disiplinlerinin temel özelliklerini sıralayabilir.
5
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Hukuki problemler üzerinde analitik düşünme yeteneği kazanır.
5
2
Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuram, yöntem, strateji ve tekniklere ilişkin bilgiye sahip olur.
5
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Temel hukuki kavramları asgari düzeyde kullanabilir, karşılaştırabilir ve değerlendirilebilir.
5
2
İleri seviyede klavye kullanabilir ve mahkemelerde adli yazışma sürecini takip edebilir.
0
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bireysel başarının yanında, ders içi etkinlikler, farazi dava çalışmaları, adliye çalışmaları ve diğer mesleki ve akademik ziyaretler ile kolektif çalışma becerisini kazanır.
3
2
Edindiği bilgiler doğrultusunda bir dava dilekçesinin usulüne uygun yazılıp yazılmadığını belirleyebilir.
2
3
Staj döneminde ve çalışma hayatında icra memurunun görev alanına giren işlemleri yapabilir, haciz işlemlerini tek başına gerçekleştirebilecek sorumluluğu alabilir.
0
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Türkçe’yi yazılı ve sözlü bir biçimde etkin olarak kullanabilme yeteneği geliştirir.
2
2
Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanır.
5
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Mesleki becerilerin yanında, gerek bireysel olarak ve gerekse topluluk önünde kendini ifade edebilir.
3
2
Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
3
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alana ilişkin yürürlükteki temel mevzuat bilgisine sahip olur.
3
2
Alanıyla ilgili edindiği bilgiler doğrultusunda dava açma ve davayı takip etme yeterliliği kazanır.
2
3
Alanıyla ilgili edindiği bilgiler doğrultusunda icra ve iflas sürecini takip edebilir.
0

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 3 42
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 6 6 36
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 0 0 0
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 36 0 122
Genel Toplam 122
Toplam İş Yükü / 25.5 4,8
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0