TR EN

CEZA USUL HUKUKU DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
ATP210 CEZA USUL HUKUKU 3 3 3 5

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Ceza muhakemesi hukukunun temel kavramları,ceza muhakemesi kurallarının uygulanması, ceza muhakemesinde rol alan kişiler ve ceza muhakemesine katılanlar, koruma tedbirleri ve ceza muhakemesi evreleri hakkında bilgi verilmesi amaçlanmaktadır.
İçerik: Ceza Muhakemesi Hukukunun Temel Kavramları, Ceza Muhakemesi Hukukunun Temel İlkeleri, Ceza Muhakemesi Kanunlarının Zaman, Yer ve Kişi Bakımından Uygulanması, Ceza Muhakemesinde Soruşturma Evresi, Soruşturma Evresinin Süjeleri, Cumhuriyet Savcısı ve Yardımcıları, Koruma Tedbirleri:Durdurma, Yakalama, Gözaltı, Tutuklama, Adli Kontrol, Arama, El Koyma, Şirket Yönetimi İçin Kayyım Tayini, Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi, Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat, Ceza Muhakemesi İşlemleri, Ceza Muhakemesi İşlemlerinin Bildirilmesi, Ceza Muhakemesi İşlemlerindeki Sakatlıklarının Yaptırımı ve Giderilmesi, Ceza Yargılamasında Kovuşturma Evresi, Ceza Mahkemelerinin Yetkisi, Hakim, Hakimin Bağımsızlığı, Hakimin Reddi, Ceza Yargılamasına Katılanlar: Tanık, Bilirkişi, Şüpheli ve Sanık Kavramları, Şüpheli ve Sanığın Hakları, Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması, Uzlaştırma, Kanun Yolları: Olağan Kanun Yolları ve Olağanüstü Kanun Yolları konularını içerir.