TR EN

CEZA USUL HUKUKU DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
ATP210 CEZA USUL HUKUKU 3 3 3 5

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Genel olarak ceza muhakemesi hukuku kavramı, ceza muhakemesinin temel ilkelerini tanımlar.
Ceza muhakemesi kurallarının zaman, yer ve kişi bakımından nasıl uygulanacağını değerlendirir.
Ceza Muhakemesi İşlemleri, Muhakeme işlemlerinin bildirilmesi, muhakeme işlemlerindeki sakatlıkların yaptırımlarını ve bu sakatlıkların nasıl giderileceğini değerlendirir.
Ceza muhakemesinde soruşturma ve kovuşturma evrelerini ve bu evrelerde rol alanların görev ve yetkilerini tanımlar.
Ceza muhakemesindeki koruma tedbirlerini ve koruma tedbirleri nedeniyle tazminat talep etmenin şartlarını bilir.
Olağan kanun yolları ve olağanüstü kanun yollarını bilir.