TR EN

SPINNING I DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
BSY225 SPINNING I 3 3 2 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi MEHMET SOYAL
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı; öğrencilere, ritim ve ışıklandırma eşliğinde spinning egzersizlerini uygulama ve spinning hareket gruplarından oluşan bir kompozisyon hazırlama becerisi kazandırmaktır.
İçerik: Dersin içeriği; Spinning ortaya çıkışı, spinning egzersizinin kullanım amaçları, spinningin faydaları, spinning pazarlaması, spinning bisikletinin tanıtımı ve malzeme özellikleri, Spinning bisikletinin kişiye göre ayarlanması ve Spinning bisikletininde oturuş ve duruş pozisyonları, Spinning egzersizinin kullanım aşamaları, Spinning egzersizinde tempo seviyeleri, Spinning ile ilgili ritim dinleme, Ritim ve ışıklandırma eşliğinde spinning egzersizi konularını kapsamaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

1Spinning bisikletinin genel özeliklerini tanımlar.
Spinning bisikletine ilişkin malzemelerin özelliklerini açıklar.
Spinning egzersizlerinin kullanım amaçları ve faydalarını açıklar.
Ritim ve ışıklandırma eşliğinde spinning egzersizlerini uygular.
Spinning hareket gruplarından oluşan bir kompozisyon hazırlar.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Spinning dersi hakkında genel bilgiler ve işleyiş, temel kavramlar Anlatım ve Soru Cevap Yöntemi
2 Literatür tarama Spinningin ortaya çıkışı ve kurucusu Anlatım, Soru Cevap Yöntemi
3 Görsel ve yazılı kaynak tarama Spinning bisikletinin tanıtımı ve malzeme özellikleri Anlatım, Soru Cevap ve Gösteri Yöntemi
4 Görsel ve yazılı kaynak tarama Spinning egzersizinin kullanım amaçları, Spinning egzersizinin faydaları Anlatım, Soru Cevap ve Tartışma Yöntemi
5 Video izleme Spinning bisikletinin kişiye göre ayarlanması ve Spinning bisikletininde oturuş ve duruş pozisyonları, uygulama çalışmaları Anlatım, Gösteri yöntemi, Uygulamalı Grup Çalışması
6 Konuyla ilgili dergi okuma Spinning egzersizinin pazarlanması, spinning bisikleti uygulama çalışmaları Anlatım, Gösteri yöntemi, Uygulamalı Grup Çalışması
7 Video izleme Spinning bisikletinin kullanım aşamaları ve uygulama çalışmaları Anlatım, Gösteri yöntemi, Uygulamalı Grup Çalışması
8 - ARA SINAV -
9 Örnek Şarkılarda tempolarının sayımı Spinning egzersizinde tempo seviyeleri ve uygulamalı tempo tutma çalışmaları Anlatım, Gösteri yöntemi, Uygulamalı Grup Çalışması
10 Video izleme Spinning egzersizinde tempo kurgulaması ve uygulama çalışması Anlatım, Gösteri yöntemi, Uygulamalı Grup Çalışması
11 Video izleme Spinning egzersizinde ışıklandırma sistemleri ve uygulama çalışmaları Anlatım, Gösteri yöntemi, Uygulamalı Grup Çalışması
12 Video izleme Spinning ile ilgili ritim dinleme ve uygulamalı ritim uyum çalışmaları Anlatım, Gösteri yöntemi, Uygulamalı Grup Çalışması
13 Video izleme Spinning ile ilgili ritim dinleme ve uygulamalı ritim uyum çalışmaları Anlatım, Gösteri yöntemi, Uygulamalı Grup Çalışması
14 Video izleme Ritim ve ışıklandırma eşliğinde spinning egzersizi uygulama çalışmaları Anlatım, Gösteri yöntemi, Uygulamalı Grup Çalışması
15 Örnek kompozisyonların izlenmesi Spining tekniklerinden oluşan kompozisyon uygulamaları Anlatım, Gösteri yöntemi, Uygulamalı Grup Çalışması
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Ellen, P. (2016). Spinning. Rıdebook, USA
Hobson, W. Ve Friel, D. (2005). Workouts İn A Binder For Indoor Cycling Spiral-Bound. Velopress; Spi Edition, USA
Michael, M. (2016). Bike Shorts: Your Complete Guide To Indoor Cycling. Independently Published, USA
Ertl, D. (2009). 101 Cycling Workouts: Improve Your Cycling Ability While Adding Variety To Your Training Program. Morgan James Publishing, Newyork

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Beden eğitimi ve Spor Bilimleri ile ilgili kavramları tanımlar.
1
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Antrenörlük mesleğine ilişkin; performans ölçümü, antrenman planı hazırlama, yetenek seçimi ve teknik-taktik öğretimi gibi konularda edindiği bilgi birikimi ile antrenman organizasyonu ve işleyişini tartışır.
1
2
Beden eğitimi ve spor bilimlerinin kavramları ile antrenman biliminin kuramlarını ilişkilendirir.
2
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Yaş, cinsiyet ve özel gereksinimli bireyler gibi farklı özelliklerdeki gruplara yönelik sportif faaliyetlere ilişkin ihtiyaçları belirler.
2
2
Antrenman bilimi alanındaki güncel uygulamalara yönelik verileri ve sonuçları bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak analiz eder.
3
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Motor gelişim, sportif performans ve kondisyon özelliklerini belirlemek amacıyla uygulanan ölçüm faaliyetlerini yürütür, bu faaliyetlerde ihtiyaç duyulan ekipman, teknoloji ve yazılımları kullanır ve değerlendirme sonuçlarını analiz eder.
2
2
Spor bilimleri ve antrenörlük mesleği uygulamalarına ilişkin sorunları, sahip olduğu literatür bilgisine dayanarak, eleştirel ve sorgulayıcı bir bakış açısıyla çözümler.
3
3
Grubun ve ortamın özelliklerine göre farklı antrenman yöntemlerinden uygun olanını seçer ve bu farklılıkları dikkate alarak antrenman programı hazırlar.
2
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşbirliğine dayalı grup çalışmalarında proje, etkinlik, sosyal ve sportif faaliyetleri yönetir ve süreç içinde karşılaşılabilecek olası sorunları çözümler.
3
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Antrenörlük uygulamaları ile ilgili bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmeleri takip ederek mesleki gelişimin önemini fark eder.
4
2
Değişime açık olma ve yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğine yönelik davranış gösterir.
4
3
Antrenörlük mesleğinin gerekliliği olan öğretme becerilerini farklı öğretim yöntemlerine göre geliştirir.
4
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alana dair edindiği bilgileri ve düşüncelerini akıcı ve anlaşılır bir şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
2
2
Ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleştirilen sportif etkinlik, organizasyon ve çalışmalarda; antrenörlük uygulamalarına ilişkin bilgi ve yetkinliklerini, sahip olduğu sosyal yaşam ve iletişim becerileri ile daha etkin kullanır.
3
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Spor bilimleri alanında ve toplumsal yaşamda kabul edilmiş etik değerleri ve kanuni düzenlemeleri açıklar, ihtiyaç durumunda mevzuatta yer alan ilgili maddeleri uygular.
3
2
Alanın mevcut tarihsel ve teorik bilgi birikiminden yararlanarak; yetenek seçimi, performans gelişimi, herkes için spor ve özel gruplara yönelik fiziksel aktivite uygulamaları ile ilgili sorunları fark eder ve bu sorunları etik değerlere dayalı olarak çözümler.
2
3
Antrenörlük mesleğinin gerektirdiği sosyal becerilere sahip kişilik özelliklerini kullanarak; alanına özgü sürdürülebilir nitelikte toplumsal ve sosyal içerikli özgün proje, organizasyon ve çalışmalar düzenler.
3
4
Uzmanlık alanı olarak belirlediği ilgili performans sporunda ve seçili spor branşlarında teknik ve taktik yönlendirme yapar ve branşa özgü antrenman programı hazırlar.
3

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 4 56
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 3 39
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 8 2 16
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 6 2 12
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 43 0 125
Genel Toplam 125
Toplam İş Yükü / 25.5 4,9
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0