TR EN

FİTNESS DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
ANY339 FİTNESS 5 3 3 6

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi MEHMET SOYAL
Dersin Veren Hoca/Hocalar Öğr.Gör. ÖMÜR GÜLFIRAT

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı, öğrencilere, Fitness antrenman programları tasarım evrelerini tanımlayıp, uygun nitelikte olanları belirleyebilecek beceriyi kazandırmaktır.
İçerik: Dersin içeriği, Fitness’ın anlamı ve temel kavramları, tarihsel gelişim süreci, Fitness eğitmeninin sahip olması gereken özellikler, Fitness egzersiz programlama aşamaları; Fitness temel antrenman modellerinden oluşmaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Fitness ile ilgili kavramları tanımlar.
Fitness eğitmeninin sahip olması gereken özellikleri açıklar
Fitness egzersizleri planlama yöntemlerini ve aşamalarını açıklar.
Fitness’e özgü uygulanan sportif test ve ölçümleri deneyimler
Fitness antrenman evreleri ile temel antrenman modellerini ilişkilendirir.
Farklı fiziksel ve kondisyonel özelliklere sahip kişilere yönelik çeşitli fitness egzersiz alıştırmalarından uygun olanını seçer.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Fitness’ın anlamı ve temel kavramları Anlatım ve gösteri yöntemi
2 Literatür tarama Dünyada ve Türkiye’de Fitness’ın tarihsel gelişim süreci, sosyo-ekonomik ve psiko-sosyal getirileri Anlatım ve gösteri yöntemi
3 Konuya ilişkin makale okuma, özeti çıkarma Fitness’ın diğer getirileri; fiziksel-fizyolojik vb. Anlatım ve gösteri yöntemi
4 Görsel ve yazılı literatür tarama Fitness eğitmeninin sahip olması gereken özellikler Anlatım ve gösteri yöntemi
5 Mevcut antrenman programları inceleme Fitness egzersiz programlama aşamaları; konsültasyon-adaptasyon vb. Anlatım ve gösteri yöntemi, grup çalışmaları
6 Literatür tarama Fitness’e özgü uygulanan sportif test ve ölçümler Anlatım ve gösteri yöntemi, grup çalışmaları
7 Video izleme Fitness cardio antrenmanları prensipleri Anlatım ve gösteri yöntemi, grup çalışmaları
8 - ARA SINAV -
9 Video izleme Vize sınavı hazırlık çalışmaları Anlatım ve gösteri yöntemi, grup çalışmaları
10 Video izleme Stretching uygulamaları ve yöntemleri, dinamik,statik,pnf vb. Anlatım ve gösteri yöntemi, grup çalışmaları
11 Video izleme Hareketlilik becerisi gelişimine yönelik temel uygulamalar Anlatım ve gösteri yöntemi, grup çalışmaları
12 Video izleme Fitness temel antrenman modelleri, adaptasyon, kaslar arası koordinasyon, kademeli yük prensibi vb. Anlatım, gösteri yöntemi ve eşli çalışmalar
13 Mevcut antrenman programları inceleme Fitness antrenmanlarının kişiye özel planlanma ve düzenlenmesi ve örnek plan çalışmaları Anlatım, gösteri yöntemi ve eşli çalışmalar
14 Proje ödevi hazırlama Final sınavına hazırlık Anlatım, gösteri yöntemi ve eşli çalışmalar
15 video izleme Final sınavına hazırlık çalışmaları Grup çalışması ve tekrar yöntemi
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Gregory Haff G.; Travis Triplett N. (2016) Essentials of Strength Training and Conditioning, Human Kinetics e-book, U.S
Kluver W.(2018) , Related Physical Fitness Assessment, ACSM Publishing, U.S.
Scott K. Powers, Stephen L. Dodd, (2018) Her Yönüyle Fıtness Ve Sağlıklı Yaşam - Total Fitness and Wellness, Nobel akademik yayıncılık, Ankara
Alvar B.; Sell K.; Deuster P. (2017) Essentials of Tactical Strength and Conditioning, Human Kinetics e-book, U.S.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Beden eğitimi ve Spor Bilimleri ile ilgili kavramları tanımlar.
5
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Antrenörlük mesleğine ilişkin; performans ölçümü, antrenman planı hazırlama, yetenek seçimi ve teknik-taktik öğretimi gibi konularda edindiği bilgi birikimi ile antrenman organizasyonu ve işleyişini tartışır.
5
2
Beden eğitimi ve spor bilimlerinin kavramları ile antrenman biliminin kuramlarını ilişkilendirir.
5
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Yaş, cinsiyet ve özel gereksinimli bireyler gibi farklı özelliklerdeki gruplara yönelik sportif faaliyetlere ilişkin ihtiyaçları belirler.
3
2
Antrenman bilimi alanındaki güncel uygulamalara yönelik verileri ve sonuçları bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak analiz eder.
1
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Motor gelişim, sportif performans ve kondisyon özelliklerini belirlemek amacıyla uygulanan ölçüm faaliyetlerini yürütür, bu faaliyetlerde ihtiyaç duyulan ekipman, teknoloji ve yazılımları kullanır ve değerlendirme sonuçlarını analiz eder.
3
2
Spor bilimleri ve antrenörlük mesleği uygulamalarına ilişkin sorunları, sahip olduğu literatür bilgisine dayanarak, eleştirel ve sorgulayıcı bir bakış açısıyla çözümler.
3
3
Grubun ve ortamın özelliklerine göre farklı antrenman yöntemlerinden uygun olanını seçer ve bu farklılıkları dikkate alarak antrenman programı hazırlar.
4
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşbirliğine dayalı grup çalışmalarında proje, etkinlik, sosyal ve sportif faaliyetleri yönetir ve süreç içinde karşılaşılabilecek olası sorunları çözümler.
5
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Antrenörlük uygulamaları ile ilgili bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmeleri takip ederek mesleki gelişimin önemini fark eder.
5
2
Değişime açık olma ve yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğine yönelik davranış gösterir.
5
3
Antrenörlük mesleğinin gerekliliği olan öğretme becerilerini farklı öğretim yöntemlerine göre geliştirir.
2
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alana dair edindiği bilgileri ve düşüncelerini akıcı ve anlaşılır bir şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
5
2
Ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleştirilen sportif etkinlik, organizasyon ve çalışmalarda; antrenörlük uygulamalarına ilişkin bilgi ve yetkinliklerini, sahip olduğu sosyal yaşam ve iletişim becerileri ile daha etkin kullanır.
5
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Spor bilimleri alanında ve toplumsal yaşamda kabul edilmiş etik değerleri ve kanuni düzenlemeleri açıklar, ihtiyaç durumunda mevzuatta yer alan ilgili maddeleri uygular.
4
2
Alanın mevcut tarihsel ve teorik bilgi birikiminden yararlanarak; yetenek seçimi, performans gelişimi, herkes için spor ve özel gruplara yönelik fiziksel aktivite uygulamaları ile ilgili sorunları fark eder ve bu sorunları etik değerlere dayalı olarak çözümler.
3
3
Antrenörlük mesleğinin gerektirdiği sosyal becerilere sahip kişilik özelliklerini kullanarak; alanına özgü sürdürülebilir nitelikte toplumsal ve sosyal içerikli özgün proje, organizasyon ve çalışmalar düzenler.
5
4
Uzmanlık alanı olarak belirlediği ilgili performans sporunda ve seçili spor branşlarında teknik ve taktik yönlendirme yapar ve branşa özgü antrenman programı hazırlar.
4

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 4 52
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 9 4 36
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 6 3 18
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 44 0 150
Genel Toplam 150
Toplam İş Yükü / 25.5 5,9
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 6,0