TR EN

VOLEYBOL DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
ANY338 VOLEYBOL 6 3 3 6

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi MEHMET SOYAL
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı; öğrencilere, voleybolda planlama ve periyotlama ilkelerine uygun özel antrenman planı hazırlayacak düzeye getirmektir.
İçerik: Dersin içeriği; Antrenman ilkeleri ve terminolojisi, antrenman planlaması, voleybolda kuvvet, sürat ve dayanıklılık antrenmanları, interval, intensive interval ve extensive interval antrenman yöntemleri, plyometrik yöntem, yüklenme yöntemleri, fiziksel ölçüm yöntemleri, performans analizi yöntemleri.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Voleybola özgü temel motorik becerileri geliştirmeye yönelik antrenman yöntemlerini açıklar.
Performansı etkileyen temel unsurları açıklar.
Voleybola özgü kuvvet, dayanıklılık ve sürati geliştirici antrenman yöntemlerini uygular.
Voleybola özgü özel antrenman tekniklerini geliştirmeye yönelik antrenman programlarını inceler (examine) ve içeriğin uygunluğunu değerlendirir.
Voleybolda planlama ve periyotlama ilkelerine uygun özel antrenman programı hazırlar.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Antrenman ilkeleri ve terminolojisi. Anlatım, soru-cevap ve tartışma yöntemi
2 Örnek antrenman programlarının incelenmesi Günlük, haftalık, aylık ve yıllık antrenman planlaması. Anlatım, soru-cevap ve tartışma yöntemi
3 Örnek antrenman programlarının incelenmesi Teorik: Voleybolda kuvvet antrenmanı planlaması. Anlatım, soru-cevap ve tartışma yöntemi
4 Örnek antrenman programlarının incelenmesi Teorik: Voleybolda sürat antrenmanı planlaması. Anlatım, soru-cevap ve tartışma yöntemi
5 Örnek antrenman programlarının incelenmesi Teorik: Voleybolda dayanıklılık antrenmanı planlaması. Anlatım, soru-cevap ve tartışma yöntemi
6 Video izleme ve kitap bölümü okuma Teorik: Voleybolda interval, intensive interval ve extensive interval antrenman yöntemleri. Anlatım, soru-cevap ve tartışma yöntemi
7 Video izleme ve kitap bölümü okuma Teorik: Voleybolda plyometrik yöntem. Anlatım, soru-cevap ve tartışma yöntemi
8 - ARA SINAV -
9 PPT Dosyası Öğrenci Ödevlerinin sunulması Anlatım, soru-cevap ve tartışma yöntemi
10 Antrenman Ziyareti Teorik: Voleybolda genel, bireysel ve tekrar yüklenme yöntemleri. Uygulama: Voleybol takım ziyareti. Anlatım, soru-cevap ve tartışma yöntemi
11 Laboratuvar, fitness salonu malzemeleri Teorik: Voleybolda fiziksel ölçüm yöntemleri. Uygulama: Testlerin uygulanması/Grup çalışması. Anlatım, soru-cevap ve tartışma yöntemi
12 Örnek antrenman programlarının incelenmesi Teorik: Çocuk ve gençlere yönelik antrenman planlaması. Uygulama. Altyapı maç ziyareti. Anlatım, soru-cevap ve tartışma yöntemi
13 Örnek antrenman programlarının incelenmesi Teorik: Yetişkinlere yönelik antrenman planlaması. Uygulama: Üst düzey takım antrenörü seminer. Anlatım, soru-cevap ve tartışma yöntemi
14 Maç videoları Voleybolda performans analizi yöntemleri ve uygulama örnekleri. Anlatım, soru-cevap ve tartışma yöntemi
15 PPT Dosyası Yarıyıl sonu sınav hazırlığı/Öğrenci Ödevlerinin sunulması Anlatım, soru-cevap ve tartışma yöntemi
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Orkunoğlu, O. (2000). Antrenör ve Antrenman, Ankara: Neyir Yayıncılık.
Çelenk, B. (2009). Voleybol Temel Eğitimi, Ankara: Spor Yayınevi.
Urartu, Ü. (2006). Teknik-Taktik-Kondisyon Voleybol, İstanbul: İnkılap Kitabevi.
Shondel, D., Reynaud, C.( 2002). Volleyball Coaching Bıble Human Kinetics

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Beden eğitimi ve Spor Bilimleri ile ilgili kavramları tanımlar.
5
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Antrenörlük mesleğine ilişkin; performans ölçümü, antrenman planı hazırlama, yetenek seçimi ve teknik-taktik öğretimi gibi konularda edindiği bilgi birikimi ile antrenman organizasyonu ve işleyişini tartışır.
5
2
Beden eğitimi ve spor bilimlerinin kavramları ile antrenman biliminin kuramlarını ilişkilendirir.
4
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Yaş, cinsiyet ve özel gereksinimli bireyler gibi farklı özelliklerdeki gruplara yönelik sportif faaliyetlere ilişkin ihtiyaçları belirler.
5
2
Antrenman bilimi alanındaki güncel uygulamalara yönelik verileri ve sonuçları bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak analiz eder.
5
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Motor gelişim, sportif performans ve kondisyon özelliklerini belirlemek amacıyla uygulanan ölçüm faaliyetlerini yürütür, bu faaliyetlerde ihtiyaç duyulan ekipman, teknoloji ve yazılımları kullanır ve değerlendirme sonuçlarını analiz eder.
5
2
Spor bilimleri ve antrenörlük mesleği uygulamalarına ilişkin sorunları, sahip olduğu literatür bilgisine dayanarak, eleştirel ve sorgulayıcı bir bakış açısıyla çözümler.
4
3
Grubun ve ortamın özelliklerine göre farklı antrenman yöntemlerinden uygun olanını seçer ve bu farklılıkları dikkate alarak antrenman programı hazırlar.
5
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşbirliğine dayalı grup çalışmalarında proje, etkinlik, sosyal ve sportif faaliyetleri yönetir ve süreç içinde karşılaşılabilecek olası sorunları çözümler.
5
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Antrenörlük uygulamaları ile ilgili bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmeleri takip ederek mesleki gelişimin önemini fark eder.
5
2
Değişime açık olma ve yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğine yönelik davranış gösterir.
5
3
Antrenörlük mesleğinin gerekliliği olan öğretme becerilerini farklı öğretim yöntemlerine göre geliştirir.
5
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alana dair edindiği bilgileri ve düşüncelerini akıcı ve anlaşılır bir şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
4
2
Ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleştirilen sportif etkinlik, organizasyon ve çalışmalarda; antrenörlük uygulamalarına ilişkin bilgi ve yetkinliklerini, sahip olduğu sosyal yaşam ve iletişim becerileri ile daha etkin kullanır.
5
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Spor bilimleri alanında ve toplumsal yaşamda kabul edilmiş etik değerleri ve kanuni düzenlemeleri açıklar, ihtiyaç durumunda mevzuatta yer alan ilgili maddeleri uygular.
4
2
Alanın mevcut tarihsel ve teorik bilgi birikiminden yararlanarak; yetenek seçimi, performans gelişimi, herkes için spor ve özel gruplara yönelik fiziksel aktivite uygulamaları ile ilgili sorunları fark eder ve bu sorunları etik değerlere dayalı olarak çözümler.
5
3
Antrenörlük mesleğinin gerektirdiği sosyal becerilere sahip kişilik özelliklerini kullanarak; alanına özgü sürdürülebilir nitelikte toplumsal ve sosyal içerikli özgün proje, organizasyon ve çalışmalar düzenler.
5
4
Uzmanlık alanı olarak belirlediği ilgili performans sporunda ve seçili spor branşlarında teknik ve taktik yönlendirme yapar ve branşa özgü antrenman programı hazırlar.
5

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 3 39
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 10 4 40
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 9 3 27
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 48 0 150
Genel Toplam 150
Toplam İş Yükü / 25.5 5,9
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 6,0