TR EN

FİTNESS DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
ANY422 FİTNESS 8 4 3 6

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim ve Uzaktan Eğitim
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi AYDIN PEKEL
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı; öğrencilere, Fitness’e özgü performans ölçme ve değerlendirme yapabilecek, kişiye özgü antrenman programı hazırlayacak ve branşa özgü egzersiz uygulamaları için taktik geliştirecek bilgi ve beceriyi kazandırmaktır.
İçerik: Dersin içeriği; fitness öğretme metodolojisi, Yarışmacılar için strateji ve taktikler, İleri seviye malzeme bilgisi, Güncel ve bilimsel fitness antrenman yöntemleri, Takım ve bireysel sporlarda fitness egzersiz uygulamaları, Performans ölçme ve değerlendirme, Fitness yarışmacılarında beslenme, Ergojenik yardımcılar ve doping, Sakatlık sonrası tedavi destek programları ve Fitness yarışmacılarında ileri seviye motivasyon teknikleri konularını kapsamaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Fitness branşına özgü teknikleri geliştirici antrenman yöntemlerini açıklar ve uygular
Fitness branşına özgü temel tekniklerin öğretimine yönelik yöntemleri uygular
Sportif performansı ölçmek için belirlemek için uygulanan testleri inceler ve fitness antrenmanları açısından değerlendirir
Teknik becerileri ve taktiksel uygulamaları geliştirmeye yönelik antrenman programı hazırlar
Fitness branşına özgü egzersiz uygulamaları ile ilgili taktikler geliştirir

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Fitness branşına özgü teknikleri geliştirici antrenman yöntemlerini Anlatım, soru-cevap ve tartışma yöntemi
2 Literatür tarama İleri seviye malzeme bilgisi, farklı materyal ile çalışmalar, farklı antrenman tekniklerine göre malzeme kullanımı Anlatım, soru-cevap, tartışma, gösteri yöntemi ve uygulamalı bireysel çalışmalar
3 Görsel, yazılı literatür tarama ve video izleme Fitness antrenmanlarına özgü farklı egzersiz yöntemleri ve uygulama çalışmaları Anlatım, soru-cevap, gösterip yaptırma yöntemi ve uygulamalı bireysel çalışmalar
4 Görsel, yazılı literatür tarama ve video izleme Fitness yarışmacılarında beslenme, ergojenik yardımcılar ve doping Anlatım, soru-cevap ve tartışma yöntemi
5 Konu ile ilgili kitap bölümü okuma Güncel ve bilimsel fitness antrenman yöntemleri Uzaktan eğitim sisteminde asenkron olarak anlatım, gösteri yöntemi
6 Konu ile ilgili makale okuma Sakatlık sonrası tedavi destek programları ve fitness yarışmacılarında ileri seviye motivasyon teknikleri Uzaktan eğitim sisteminde asenkron olarak anlatım, gösteri yöntemi
7 Literatür tarama Vize sınavına yönelik hazırlık çalışmaları Uzaktan eğitim sisteminde asenkron olarak anlatım, gösteri yöntemi
8 - ARA SINAV -
9 Konu ile ilgili makale okuma Fitness branşına özgü temel tekniklerin öğretimine yönelik yöntemler ve bireysel ve takım sporlarında fitness egzersiz uygulamaları Uzaktan eğitim sisteminde senkron olarak anlatım, gösteri yöntemi
10 Görsel, yazılı literatür tarama ve video izleme Performans ölçme ve değerlendirme laboratuvar uygulaması ve fitness antrenmanları açısından değerlendirme; kuvvet, sürat, dayanıklılık, hareketlilik, vucüt kompozisyonu Uzaktan eğitim sisteminde senkron olarak anlatım, gösteri yöntemi
11 Görsel, yazılı literatür tarama ve video izleme Performans ölçme ve değerlendirme laboratuvar uygulaması ve fitness antrenmanları açısından değerlendirme; patlayıcı güç, çeviklik, denge Uzaktan eğitim sisteminde senkron olarak anlatım, gösteri yöntemi
12 Konu ile ilgili kitap bölümü okuma İleri seviye fitness antrenman programlama yöntemleri Uzaktan eğitim sisteminde senkron olarak anlatım, gösteri yöntemi
13 Konu ile ilgili makale okuma Teknik becerileri ve taktiksel uygulamaları geliştirmeye yönelik antrenman programı Uzaktan eğitim sisteminde senkron olarak anlatım, gösteri yöntemi
14 Mevcut antrenman programları inceleme ve yorumlama Fitness branşına özgü müsabakalarda kazanmaya yönelik taktikler Uzaktan eğitim sisteminde senkron olarak anlatım, gösteri yöntemi
15 Mevcut antrenman programları inceleme ve yorumlama Final sınavına yönelik çalışmalar ve genel tekrar Uzaktan eğitim sisteminde senkron olarak anlatım, gösteri yöntemi
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Gregory, H.G. ve Travis, T.N. (2016). Essentials of Strength Training and Conditioning. Human Kinetics e-book, US
Kluver, W.(2018). Related Physical Fitness Assessment. ACSM Publishing, U.S.
Powers, S.K. ve Dodd, S.L. (2018). Her Yönüyle Fitness Ve Sağlıklı Yaşam - Total Fitness and Wellness. Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara.
Alvar, B., Sell, K. ve Deuster, P. (2017). Essentials of Tactical Strength and Conditioning. Human Kinetics e-book, US.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Beden eğitimi ve Spor Bilimleri ile ilgili kavramları tanımlar.
4
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Antrenörlük mesleğine ilişkin; performans ölçümü, antrenman planı hazırlama, yetenek seçimi ve teknik-taktik öğretimi gibi konularda edindiği bilgi birikimi ile antrenman organizasyonu ve işleyişini tartışır.
5
2
Beden eğitimi ve spor bilimlerinin kavramları ile antrenman biliminin kuramlarını ilişkilendirir.
4
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Yaş, cinsiyet ve özel gereksinimli bireyler gibi farklı özelliklerdeki gruplara yönelik sportif faaliyetlere ilişkin ihtiyaçları belirler.
5
2
Antrenman bilimi alanındaki güncel uygulamalara yönelik verileri ve sonuçları bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak analiz eder.
4
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Motor gelişim, sportif performans ve kondisyon özelliklerini belirlemek amacıyla uygulanan ölçüm faaliyetlerini yürütür, bu faaliyetlerde ihtiyaç duyulan ekipman, teknoloji ve yazılımları kullanır ve değerlendirme sonuçlarını analiz eder.
4
2
Spor bilimleri ve antrenörlük mesleği uygulamalarına ilişkin sorunları, sahip olduğu literatür bilgisine dayanarak, eleştirel ve sorgulayıcı bir bakış açısıyla çözümler.
5
3
Grubun ve ortamın özelliklerine göre farklı antrenman yöntemlerinden uygun olanını seçer ve bu farklılıkları dikkate alarak antrenman programı hazırlar.
5
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşbirliğine dayalı grup çalışmalarında proje, etkinlik, sosyal ve sportif faaliyetleri yönetir ve süreç içinde karşılaşılabilecek olası sorunları çözümler.
4
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Antrenörlük uygulamaları ile ilgili bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmeleri takip ederek mesleki gelişimin önemini fark eder.
4
2
Değişime açık olma ve yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğine yönelik davranış gösterir.
5
3
Antrenörlük mesleğinin gerekliliği olan öğretme becerilerini farklı öğretim yöntemlerine göre geliştirir.
5
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alana dair edindiği bilgileri ve düşüncelerini akıcı ve anlaşılır bir şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
4
2
Ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleştirilen sportif etkinlik, organizasyon ve çalışmalarda; antrenörlük uygulamalarına ilişkin bilgi ve yetkinliklerini, sahip olduğu sosyal yaşam ve iletişim becerileri ile daha etkin kullanır.
4
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Spor bilimleri alanında ve toplumsal yaşamda kabul edilmiş etik değerleri ve kanuni düzenlemeleri açıklar, ihtiyaç durumunda mevzuatta yer alan ilgili maddeleri uygular.
4
2
Alanın mevcut tarihsel ve teorik bilgi birikiminden yararlanarak; yetenek seçimi, performans gelişimi, herkes için spor ve özel gruplara yönelik fiziksel aktivite uygulamaları ile ilgili sorunları fark eder ve bu sorunları etik değerlere dayalı olarak çözümler.
5
3
Antrenörlük mesleğinin gerektirdiği sosyal becerilere sahip kişilik özelliklerini kullanarak; alanına özgü sürdürülebilir nitelikte toplumsal ve sosyal içerikli özgün proje, organizasyon ve çalışmalar düzenler.
5
4
Uzmanlık alanı olarak belirlediği ilgili performans sporunda ve seçili spor branşlarında teknik ve taktik yönlendirme yapar ve branşa özgü antrenman programı hazırlar.
5

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 4 56
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 3 39
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 7 4 28
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 5 5 25
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 41 0 150
Genel Toplam 150
Toplam İş Yükü / 25.5 5,9
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 6,0