TR EN

KİŞİLERARASI İLETİŞİM DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
HRY417 KİŞİLERARASI İLETİŞİM 5 3 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi , TYY: + , EQF-LLL: , QF-EHEA:
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü
Dersin Veren Hoca/Hocalar Dr.Öğr.Üyesi BAIKEERTIEMUER MAIMAITIMIN

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı; kişilerarası iletişimde iletişimin önemini ortaya koymaktır.
İçerik: Dersin içeriği; iletişim ve kişilerarası iletişim kavramlarının tanımı, kişilerarası iletişim türleri, kişilerarası iletişim kodları,çatışma ve empati, dinleme konularını kapsamaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

İletişim sürecini listeler.
İletişim ve kişilerarası iletişim kavramlarını açıklar.
Sözlü ve sözsüz iletişim kodlarını karşılaştırır.
Kişilerarası iletişimde beden dilini etkin biçimde kullanır.
Dinleme türleri ile ilgili örnekler verir.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Tanışma, dersin tanıtımı ve derse giriş Sözlü Anlatım: Sunum ve Tartışma
2 Sunum ve Ders Kitabı İletişim Kavramının Tanımı, İletişim Süreci Sözlü Anlatım: Sunum ve Tartışma
3 Sunum ve Ders Kitabı Kişilerarası İletişim Kavramı Sözlü Anlatım: Sunum ve Tartışma
4 Sunum ve Ders Kitabı Kişilerarası İletişim Türleri Sözlü Anlatım: Sunum ve Tartışma
5 Sunum ve Ders Kitabı Kişilerarası İletişimde Kodlar: Sözlü ve Sözsüz İletişimin Kodları Sözlü Anlatım: Sunum ve Tartışma
6 Sunum ve Ders Kitabı Etkili iletişim, etkili iletişimde dinlemenin önemi Sözlü Anlatım: Sunum ve Tartışma
7 Sunum ve Ders Kitabı Kişilerarası iletişimde sözcüklerin kullanımı Sözlü Anlatım: Sunum ve Tartışma
8 - ARA SINAV -
9 Sunum ve Ders Kitabı Kişilerarası iletişimde sözcüklerin kullanımı, Genel Tekrar Sözlü Anlatım: Sunum ve Tartışma
10 Sunum ve Ders Kitabı Kişilerarası iletişimde beden dilini etkin kullanma Sözlü Anlatım: Sunum ve Tartışma
11 Sunum ve Ders Kitabı Kişilerarası iletişimde beden dilini etkin kullanma Sözlü Anlatım: Sunum ve Tartışma
12 Sunum ve Ders Kitabı Kişilerarası iletişimde çatışma ve empati Sözlü Anlatım: Sunum ve Tartışma
13 Sunum ve Ders Kitabı Empatinin ilişkili olduğu kavramlar Sözlü Anlatım: Sunum ve Tartışma
14 Sunum ve Ders Kitabı Dinleme Türleri Sözlü Anlatım: Sunum ve Tartışma
15 Sunum ve Ders Kitabı Genel Değerlendirme Sözlü Anlatım: Sunum ve Tartışma
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Hartley, P. (2010). Kişilerarası İletişim, Ankara: İmge Kitabevi Yayınları
Oskay, Ü. (2016). İletişimin ABC’si, İstanbul: İnkılap Kitabevi
Ulağlı, S. (2018). Kişilerarası İletişim, İstanbul: Motto Yayınları
Wood, J. T. (2014). Interpersonal Communication, USA: Cengage Learning

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal hizmetin temel kavramlarını, çalışma alanlarını ve uygulama çerçevelerini açıklar.
2
2
Sosyal hizmet alanı ile ilgili güncel bilgileri, sosyal hizmetin kuram ve uygulama bilgileri ile ilişkilendirerek kullanır.
1
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal Hizmetin çalışma alanları ile ilgili uygulama çerçeveleri arasında bağlantıyı kurar.
4
2
Alanındaki kuramsal bilgileri kullanarak yeni dünya düzeninde billurlaşan göç, küreselleşme ve insan hakları alanındaki gelişimleri eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirir.
3
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal Hizmet alanına ilişkin araştırma yöntemlerini kullanarak sosyal sorunlara yönelik bilimsel sonuç çıkarır.
4
2
Sosyal hizmetin alansal mevzuatını inceleyerek, uygulamaya yönelik yeni stratejiler geliştirir.
2
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal Hizmet alanına özgü sorunları, bilimsel veriler doğrultusunda çözer
3
2
Sosyal hizmet alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak; birey, aile ve toplum sorunlarına yönelik projeler düzenler.
1
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal hizmet uzmanı olarak birey, grup ve toplumla çalışmalarında liderlik rolünü üstlenerek ve ekip üyesi olarak sorumluluk alarak bu alandaki yetkinliğini geliştirir.
4
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal Hizmet biliminin öznesi olan insanın onuruna yakışır bir yaşamı anlatır.
3
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ele aldığı sorunların çözümüne yönelik olarak kurumlar arasındaki iletişimi yapılandırır.
4
2
Sosyal hizmet alanı ile ilgili konularda eğitici rolünü kullanır.
1
3
Toplumun bilinç düzeyini arttıracak projeler üretir.
2
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal hizmet müdahale aşamasında interdisipliner bir yaklaşımla çalışma ekibindeki diğer meslek elemanlarıyla işbirliği yapar.
4
2
Sosyal hizmet uzmanı olarak çalıştığı alana ilişkin yasa, yönetmelik ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
3
3
Birey olarak hak ve sorumlulukları doğrultusunda çalışmalarını organize eder
4

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 2 26
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 7 5 35
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 5 4 20
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 41 0 125
Genel Toplam 125
Toplam İş Yükü / 25.5 4,9
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0