TR EN

KİŞİLERARASI İLETİŞİM DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
HRY417 KİŞİLERARASI İLETİŞİM 5 3 3 5

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

İletişim sürecini listeler.
İletişim ve kişilerarası iletişim kavramlarını açıklar.
Sözlü ve sözsüz iletişim kodlarını karşılaştırır.
Kişilerarası iletişimde beden dilini etkin biçimde kullanır.
Dinleme türleri ile ilgili örnekler verir.