TR EN

KİŞİLERARASI İLETİŞİM DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
HRY417 KİŞİLERARASI İLETİŞİM 5 3 3 5

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Tanışma, dersin tanıtımı ve derse giriş Sözlü Anlatım: Sunum ve Tartışma
2 Sunum ve Ders Kitabı İletişim Kavramının Tanımı, İletişim Süreci Sözlü Anlatım: Sunum ve Tartışma
3 Sunum ve Ders Kitabı Kişilerarası İletişim Kavramı Sözlü Anlatım: Sunum ve Tartışma
4 Sunum ve Ders Kitabı Kişilerarası İletişim Türleri Sözlü Anlatım: Sunum ve Tartışma
5 Sunum ve Ders Kitabı Kişilerarası İletişimde Kodlar: Sözlü ve Sözsüz İletişimin Kodları Sözlü Anlatım: Sunum ve Tartışma
6 Sunum ve Ders Kitabı Etkili iletişim, etkili iletişimde dinlemenin önemi Sözlü Anlatım: Sunum ve Tartışma
7 Sunum ve Ders Kitabı Kişilerarası iletişimde sözcüklerin kullanımı Sözlü Anlatım: Sunum ve Tartışma
8 - ARA SINAV -
9 Sunum ve Ders Kitabı Kişilerarası iletişimde sözcüklerin kullanımı, Genel Tekrar Sözlü Anlatım: Sunum ve Tartışma
10 Sunum ve Ders Kitabı Kişilerarası iletişimde beden dilini etkin kullanma Sözlü Anlatım: Sunum ve Tartışma
11 Sunum ve Ders Kitabı Kişilerarası iletişimde beden dilini etkin kullanma Sözlü Anlatım: Sunum ve Tartışma
12 Sunum ve Ders Kitabı Kişilerarası iletişimde çatışma ve empati Sözlü Anlatım: Sunum ve Tartışma
13 Sunum ve Ders Kitabı Empatinin ilişkili olduğu kavramlar Sözlü Anlatım: Sunum ve Tartışma
14 Sunum ve Ders Kitabı Dinleme Türleri Sözlü Anlatım: Sunum ve Tartışma
15 Sunum ve Ders Kitabı Genel Değerlendirme Sözlü Anlatım: Sunum ve Tartışma
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -