TR EN

MİKROBİYOLOJİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
AHP205 MİKROBİYOLOJİ 3 3 3 3

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Mikroorganizmaların insan, hayvan, diğer canlı organizma yaşamı ile olan ilişkilerini ve önemlerini belirlemek. Çevre ve çevre sağlığı üzerine etkilerini ve önemlerini açıklamak. Hastalık etkeni olan mikroorganizmaların bulaşma ve korunma yolları hakkında bilgi sahibi olmak ve yaptığı hastalıklar ile hastalık oluşturma mekanizmalarının özelliklerini incelemektir.
İçerik: Mikrobiyolojinin temel esasları, mikrobiyolojinin tarihi ve kapsamı, yaşamımızda mikroorganizmalar, sponton generasyon, biyogenesis ve hastalıkların germ teorileri, kimyasal temeller, kimyasal bağlar ve reaksiyonlar, önemli biyolojik moleküller, mikroskoplar, boyama teknikleri, mikroorganizmaların sınıflandırılması ve sınıflandırılmasındaki temel yöntemler, prokaryotik ve ökaryotik hücre yapıları, gram-pozitif ve gram-negatif bakteriler, dış ve iç organeller, mikrobiyal gelişme için kimyasal ve fiziksel gereksinimler, besi ortamı ve çeşitleri, saf kültür, mikrobiyal gelişmenin kontrolü, bakteriler, funguslar, mayalar, algler, aktinomisetler, protozoonlar, virüsler, parazitler, mikrobiyal genetik, mikroorganizmaların beslenme şekilleri ve metabolizmaları, mikroorganizmaların yararlı ve zararlı etkileri, immunolojinin tanımı, antikor ve antijen ve bunların reaksiyonları.