TR EN

HEMŞİRELİKTE EĞİTİM DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
HEY343 HEMŞİRELİKTE EĞİTİM 5 12 8 9

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Literatür Tarama, Bireysel Araştırma Amaç ve Hedeflerin Paylaşımı, Yaşam Boyu Öğrenme, Eleştirel Düşünme Anlatım, Tartışma
2 Literatür Tarama, Bireysel Araştırma Hemşirelik Eğitiminin Gelişimi ve Tarihçesi, Sağlık Hizmetlerinde Hemşirenin Eğitimci Rolü ve Sorumlulukları Anlatım, Tartışma
3 Literatür Tarama, Bireysel Araştırma Eğitim ve Öğretimle İlgili Temel Kavramlar, Hemşirelik Eğitimi Felsefesi Anlatım, Tartışma
4 Literatür Tarama, Bireysel Araştırma Öğrenme Alanları, Öğrenme Kuramları, Eğitimde Çoklu Zeka Kuramı Anlatım, Tartışma
5 Literatür Tarama, Bireysel Araştırma Éğitimde Pedagojik ve Andragojik Yaklaşım, Yetişkin Eğitimi Anlatım, Tartışma
6 Literatür Tarama, Bireysel Araştırma Eğitim Programı Geliştirme, Eğitimde İletişim Tekniklerini Kullanma, Etkili İletişim Anlatım, Tartışma
7 Literatür Tarama, Bireysel Araştırma Öğrenmeyi Etkileyen Temel Faktörler, Öğrenme İçin Uygun Ortam Oluşturma, Öğretim Yöntem ve Tekniklerinin Belirlenmesi Anlatım, Tartışma
8 - ARA SINAV -
9 Literatür Tarama, Bireysel Araştırma Eğitimde Kullanılan Araç-Gereçler ve Önemi, Etkili Sunum Tekniklerini Kullanma Anlatım, Klinik Uygulama, Tartışma
10 Literatür Tarama, Bireysel Araştırma Sağlık Eğitimi, Hizmet İçi Eğitim Anlatım, Klinik Uygulama, Tartışma
11 Literatür Tarama, Bireysel Araştırma Eğitim ve Öğretimde Etik, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anlatım, Klinik Uygulama, Tartışma
12 Literatür Tarama, Bireysel Araştırma Klinik Öğretim, Hasta Eğitimi, Eğitim Süreci; Gereksinim Belirleme, Planlama ve Programlama, Uygulama (Yöntemler ve Araçlar), Ölçme ve Değerlendirme, Öğrenci Sunumu Anlatım, Klinik Uygulama, Tartışma
13 Literatür Tarama, Bireysel Araştırma Eğitim Süreci; Gereksinim Belirleme, Planlama ve Programlama, Uygulama (Yöntemler ve Araçlar), Ölçme ve Değerlendirme, Öğrenci Sunumu Anlatım, Klinik Uygulama, Tartışma
14 Literatür Tarama, Bireysel Araştırma Eğitim Süreci; Gereksinim Belirleme, Planlama ve Programlama, Uygulama (Yöntemler ve Araçlar), Ölçme ve Değerlendirme, Öğrenci Sunumu Anlatım, Klinik Uygulama, Tartışma
15 - FİNAL -
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -