TR EN

HEMŞİRELİKTE EĞİTİM DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
HEY343 HEMŞİRELİKTE EĞİTİM 5 12 8 9

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Türkçe
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi CANAN ÖRÜKLÜ
Dersi Veren Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi Öğr.Gör. EBRU SEVİNÇ
Ders Ön Koşulu Yok

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Sağlıklı veya hasta bireyin gereksinimlerine yönelik olarak; bireyin ve ailesinin sağlığını geliştirmesine, hastalıklardan korunmasına, tedavi ve rehabilitasyona yönelik hemşirelik eğitiminin tanılamasına, planlamasına, yürütme ve değerlendirme aşamalarının karar verme sürecinde yer alınmasına, çağdaş hemşirelik rollerine ilişkin bilgi, beceri ve tutumun kazandırılması amaçlanmaktadır.
İçerik: Eğitim ve Öğretimle İlgili Temel Kavramlar, Eğitim Felsefesi, Eğitim Programı Geliştirme, Öğrenme Alanları, Öğrenme Kuramları, Eğitimde Çoklu Zeka Kuramı, Eğitimde İletişim Tekniklerini Kullanma, Öğrenmeyi Etkileyen Temel Faktörler, Öğrenme İçin Uygun Ortam Oluşturma, Eğitim Teknolojileri, Eğitimde Kullanılan Araç-Gereçler ve Önemi, Yetişkin Eğitimi, Sağlık Eğitimi, Hemşirelik Eğitiminin Gelişimi ve Tarihçesi, Hemşirenin Eğitici Rolü, Eğitim Süreci; Gereksinim Belirleme, Planlama ve Programlama, Uygulama (Yöntemler ve Araçlar), Ölçme ve Değerlendirme ve Uygulama Sunumları.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Öğrenmenin niteliği,çeşitleri ve kurallarını açıklar.
Eğitimde kullanılan görsel, işitsel araçları inceler.
Öğrenme ve öğretmeye ilişkin sorunları sıralar.
Sağlıklı bir öğrenme için uygun öğretim ortamını düzenler.
Çağdaş hemşirelik rollerinin gerektirdiği Hemşirenin eğitici ve danışmanlık rollerini uygular.
Sağlıklı/hasta birey,aile,grup ve toplumu değerlendirir.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Literatür Tarama, Bireysel Araştırma Amaç ve Hedeflerin Paylaşımı, Yaşam Boyu Öğrenme, Eleştirel Düşünme Anlatım, Tartışma
2 Literatür Tarama, Bireysel Araştırma Hemşirelik Eğitiminin Gelişimi ve Tarihçesi, Sağlık Hizmetlerinde Hemşirenin Eğitimci Rolü ve Sorumlulukları Anlatım, Tartışma
3 Literatür Tarama, Bireysel Araştırma Eğitim ve Öğretimle İlgili Temel Kavramlar, Hemşirelik Eğitimi Felsefesi Anlatım, Tartışma
4 Literatür Tarama, Bireysel Araştırma Öğrenme Alanları, Öğrenme Kuramları, Eğitimde Çoklu Zeka Kuramı Anlatım, Tartışma
5 Literatür Tarama, Bireysel Araştırma Éğitimde Pedagojik ve Andragojik Yaklaşım, Yetişkin Eğitimi Anlatım, Tartışma
6 Literatür Tarama, Bireysel Araştırma Eğitim Programı Geliştirme, Eğitimde İletişim Tekniklerini Kullanma, Etkili İletişim Anlatım, Tartışma
7 Literatür Tarama, Bireysel Araştırma Öğrenmeyi Etkileyen Temel Faktörler, Öğrenme İçin Uygun Ortam Oluşturma, Öğretim Yöntem ve Tekniklerinin Belirlenmesi Anlatım, Tartışma
8 - ARA SINAV -
9 Literatür Tarama, Bireysel Araştırma Eğitimde Kullanılan Araç-Gereçler ve Önemi, Etkili Sunum Tekniklerini Kullanma Anlatım, Klinik Uygulama, Tartışma
10 Literatür Tarama, Bireysel Araştırma Sağlık Eğitimi, Hizmet İçi Eğitim Anlatım, Klinik Uygulama, Tartışma
11 Literatür Tarama, Bireysel Araştırma Eğitim ve Öğretimde Etik, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anlatım, Klinik Uygulama, Tartışma
12 Literatür Tarama, Bireysel Araştırma Klinik Öğretim, Hasta Eğitimi, Eğitim Süreci; Gereksinim Belirleme, Planlama ve Programlama, Uygulama (Yöntemler ve Araçlar), Ölçme ve Değerlendirme, Öğrenci Sunumu Anlatım, Klinik Uygulama, Tartışma
13 Literatür Tarama, Bireysel Araştırma Eğitim Süreci; Gereksinim Belirleme, Planlama ve Programlama, Uygulama (Yöntemler ve Araçlar), Ölçme ve Değerlendirme, Öğrenci Sunumu Anlatım, Klinik Uygulama, Tartışma
14 Literatür Tarama, Bireysel Araştırma Eğitim Süreci; Gereksinim Belirleme, Planlama ve Programlama, Uygulama (Yöntemler ve Araçlar), Ölçme ve Değerlendirme, Öğrenci Sunumu Anlatım, Klinik Uygulama, Tartışma
15 - FİNAL -
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Hacıalioğlu, N. (2013). Hemşirelikte Öğretim Öğrenme ve Eğitim. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri.
Oerman, M.H. (2015). Teaching in Nursing and Role of the Educator. Hemşirelikte Öğretim ve Eğiticinin Gücü. Çeviri Ed.: Arslan, S., Kurban, N.K., Ankara: Anı Yayıncılık.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Hemşireliğin temel alanının gerektirdiği ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir.
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bütüncül sağlık bakım felsefesine inanır.
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Koruyucu, geliştirici, tedavi ve rehabilite edici düzeyde hemşirelik bakımını kanıta dayalı olarak planlar, uygular, değerlendirir, denetler ve kaydeder.
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Hemşireliğin temel alanının gerektirdiği ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Birey/aile/toplum sağlığı ile ilgili konularda sorumluluk alır.
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Yaşam boyu öğrenme bilinci ile öğrenmeyi sürdürür.
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sağlık ekibinin üyesi olarak disiplinler arası işbirliği yapar.
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Toplumsal ve mesleki değerler, etik ilkeler ve yasal düzenlemelere uygun davranır.
2
Uygulayıcı, eğitici, araştırıcı, yönetici, savunucu, danışman, kalite geliştirme, işbirliği yapma ve iletişimi sağlama rollerini gerçekleştirir.

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 7 8 56
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 7 1 7
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 1 1 1
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 7 8 56
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 1 8 8
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 10 10
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 8 8
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 27 0 148
Genel Toplam 148
Toplam İş Yükü / 25.5 5,8
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 6,0