TR EN

LİDERLİK BECERİLERİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
SKY220 LİDERLİK BECERİLERİ 4 3 3 6

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Oryantasyon, dersin tanıtımı, beklentilerin açıklanması, öğrenci beklentilerini anlama Liderliğin Tanımı ve Önemi, Lider Etkililiğinin Göstergeleri, Liderlik Kuramları Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
2 İlgili okumaların yapılması Yöneticilerin Faaliyet Örüntüleri; Yöneticiler İçin Karar Verme ve Planlama, Yönetici Rolleri, Talepler, Kısıtlar ve Tercihler, Yöneticiler İçin Öneriler Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
3 İlgili okumaların yapılması Etkili Liderlik Davranışı; Liderlik Davranışını Tanımlama Yolları, Başlıca Liderlik Davranışı Rolleri, Liderlik Davranışının Etkilerini İnceleme Yöntemleri, Görev ve İlişki Odaklı Davranışların Etkisi, Çalışma Faaliyetlerinin Planlanması; Rolleri ve Hedefleri Açıklığa Kavuşturma, İşlemlerin ve Performansın Takibi. Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
4 İlgili okumaların yapılması Etkili Liderlik Davranışı; Destekleyici Liderlik, Astların Becerilerini Geliştirmek, Övgü ve Takdir Sağlamak Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
5 İlgili okumaların yapılması Değişim ve İnovasyona Liderlik Etmek; Takım ve Örgütlerdeki Değişim Türleri, Değişim Süreçleri, Değişimi Ret veya Kabul Nedenleri, Değişimi Hayata Geçirme Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
6 İlgili okumaların yapılması Değişim ve İnovasyona Liderlik Etmek; Değişimi Gerçekleştirmede Temel İlkeler, Vizyon Değişimi Nasıl Etkiler? Birlikte Öğrenme ve İnovasyon, Öğrenme ve İnovasyonu Geliştirmeye Yönelik Öneriler, Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
7 İlgili okumaların yapılması Katılımcı Liderlik ve Güçlendirme; Katılımcı Liderliğin Doğası, Katılımcı Liderliğin Potansiyel Faydaları, Normatif Karar Modeli, Katılımcı Liderlik Etkileri Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
8 - ARA SINAV -
9 İlgili okumaların yapılması Katılımcı Liderlik ve Güçlendirme; Yetkilendirme, Yetkilendirmenin Potansiyel Faydaları, Yetkilendirme Yokluğunun Nedenleri, Yetkilendirme İlkeleri, Algılanan Güçlendirme, Güçlendirme Programları Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
10 İlgili okumaların yapılması Liderlik Özellikleri ve Becerileri; Liderlik Açısından Bireysel Özellikler, Yol Kazasına Maruz Kalan Yöneticilere İlişkin Bulgular, Kişilik Özellikleri ve Etkili Liderlik, Beceriler ve Etkili Liderlik, Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
11 İlgili okumaların yapılması Liderlik Özellikleri ve Becerileri; Yönetsel Yeterlilikler, Becerilerin Önemli Olduğu Durumlar, Yöneticiler İçin Öneriler. Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
12 İlgili okumaların yapılması Güç ve Etkileme Taktikleri; Güç ve Etkileme Kavramları, Güç Kaynakları; Yasal Güç, Yasal Gücün Kullanımına Yönelik İlkeler, Ödül Gücü, Ödül Gücünün Kullanımına İlişkin İlkeler, Zorlayıcı Güç, Zorlayıcı Gücün Kullanımına İlişkin İlkeler. Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
13 İlgili okumaların yapılması Güç ve Etkileme Taktikleri; Güç Kaynakları; Beğenilmeye Dayalı Güç, Beğenilmeye Dayalı Gücün Kullanımına İlişkin İlkeler, Uzmanlık Güç, Uzmanlık Gücünün Kullanımına İlişkin İlkeler, Bilgi Gücü, Ekolojik Güç, Konum ve Kişisel Güç. Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
14 İlgili okumaların yapılması Güç Nasıl Kazanılır veya Kaybedilir? Proaktif Etkileme Taktikleri, Özel Taktikleri Kullanma İlkeleri Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
15 İlgili okumaların yapılması Genel Tekrar Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -