TR EN

LİDERLİK BECERİLERİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
SKY220 LİDERLİK BECERİLERİ 4 3 3 6

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Liderlik kavramını tanımlar. (Identify)
Yönetici ve lider kavramlarını karşılaştırmalı olarak açıklar. (Explain )
Liderlik tarzları ile motivasyon arasında bağlantı kurar. (Relate)
Modern liderlik rollerini karşılaştırmalı olarak değerlendirir. (Evaluate)
Liderlik kuramlarının tarihsel gelişimini özetler. (Summarize)