TR EN

İLETİŞİM KURAMLARI DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
HIT266 İLETİŞİM KURAMLARI 4 3 3 6

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Birinci Hafta: İletişim Kuramları (kuramın ne olduğu, nasıl geliştirildiği ve ne işe yaradığı) Anlatım Soru-cevap yöntemi
2 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma İkinci Hafta: Temel iletişim modelleri Anlatım Soru-cevap yöntemi
3 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Üçüncü Hafta: Kişisel etki, yayılma ve bireyler üzerinde kitle iletişiminin kısa dönem etkileri Anlatım Soru-cevap yöntemi
4 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Dördüncü Hafta: Kitle iletişiminin kültür ve topluma etkileri Anlatım Soru-cevap yöntemi
5 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Beşinci Hafta: İzleyiciyi Merkez alan modeller Anlatım Soru-cevap yöntemi
6 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Altıncı Hafta: Kitle iletişim araçlarının örgütlenişi, seçimi ve üretimi Anlatım Soru-cevap yöntemi
7 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Yedinci Hafta: Kitle iletişim araçlarının örgütlenişi, seçimi ve üretimi Anlatım Soru-cevap yöntemi
8 - ARA SINAV -
9 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Sekizinci Hafta: Planlı iletişim Anlatım Soru-cevap yöntemi
10 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Dokuzuncu Hafta: Planlı iletişim Anlatım Soru-cevap yöntemi
11 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Onuncu Hafta: : Yeni Kitle iletişim araçları ve enformasyon toplumu Anlatım Soru-cevap yöntemi
12 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Onbirinci Hafta Uluslararası iletişim ve yeni yaklaşıml Anlatım Soru-cevap yöntemi
13 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Onikinci Hafta: Değişim Kuramı Anlatım Soru-cevap yöntemi
14 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Onüçüncü Hafta: Çatışma ve değişim kuramları Anlatım Soru-cevap yöntemi
15 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Konular hakkında değerlendirme Anlatım Soru-cevap yöntemi
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -