TR EN

İLETİŞİM KURAMLARI DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
HIT266 İLETİŞİM KURAMLARI 4 3 3 6

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Kuram, araştırma ve bilim ilişkisini açıklayabilir
Kuramları gerçek yaşam deneyimlerinde ve mesleki çalışmalarında uygulama becerisine sahip olur.
Her kuramın belli sınırlılıklara sahip olduğunu değerlendirebilir ve her kuramın her araştırmada uygulanamayacağı bilinciyle yaptığı araştırmalarda uygun kuramı test etme becerisine sahip olur.
İletişim ve medya arasında bağlantı kurarak medyanın etkileme gücünü ortaya koyan kuramlardan en az 3’ünü medya mecraları ile ilgili yapılacak bir araştırmada kullanabilme