TR EN

İLETİŞİM KURAMLARI DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
HIT266 İLETİŞİM KURAMLARI 4 3 3 6

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

İletişim kuramlarını ve kuramların temsilcilerini karşılaştırabilme
İletişim kuramlarının içeriklerini açıklayabilme
En az bir iletişim kuramını detaylıca özetleyebilme
İletişim kuramlarını kronolojik bir biçimde listeleyebilme
İletişim ve medya arasında bağlantı kurarak medyanın etkileme gücünü ortaya koyan kuramlardan en az 3’ünü medya mecraları ile ilgili yapılacak bir araştırmada kullanabilme