TR EN

İLETİŞİM KURAMLARI DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
HIT266 İLETİŞİM KURAMLARI 4 3 3 6

KAYNAKLAR

Fiske, John (2003). İletişim Çalışmalarına Giriş. Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları
Katz, E. (1994). İletişimde İki Aşamalı Akış. Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 1(2):
Morva, O. (2013). Chicago Okulu: Pragmatik Sosyal Teoride İletişimin Keşfi, İstanbul: Doruk Yayınları
Gerbner, G. (2014). Kargaşa ve Terör Günlerinde Televizyon Şiddeti. İsmail Kovacı ve Veysel Batmaz (Ed.) Medyaya Karşı içinde 436-457. İstanbul: Ayrıntı Yayınları
Türkoğlu, N. (2010). İletişim Bilimlerinden Kültürel Çalışmalara Toplumsal İletişim: Tanımlar, Kavramlar, Tartışmalar, İstanbul: Urban Kitap
Chomsky, N. ve Edward S. H. (2006). Rızanın İmalatı: Kitle Medyasının Ekonomi Politiği. İstanbul: Aram Yayıncılık
Özçetin, B. (2018). Kitle İletişim Kuramları. İletişim Yayınları.