TR EN

İLETİŞİM KURAMLARI DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
HIT266 İLETİŞİM KURAMLARI 4 3 3 6

KAYNAKLAR

Denis McQuail ve Sven Windahl (2005), İletişim Modelleri, Çeviren: Konca Yumlu, 2. Baskı, İmge Yayınevi, Ankara.
Don Stacks, Mark Hickson, III ve Sidney R. Hill, Jr. (1991), Introduction to Communication Theory, Harcourt Brace Jovanovich, Inc. Saunders College Publishers, USA.
Severn, Werner J. , James W. Tankard, Wr.(1994), İletişim Kuramları: Kökenleri, Yöntemleri ve Kitle İletişim Araçlarında Kullanımları, Çev: Ali Atıf Bir, Serdar Sever, Anadolu Üniversitesi Yay. Eskişehir.
Gerbner, G. (2014). Kargaşa ve Terör Günlerinde Televizyon Şiddeti. İsmail Kovacı ve Veysel Batmaz (Ed.) Medyaya Karşı içinde 436-457. İstanbul: Ayrıntı Yayınları
Thussu, Daya Kishan(2000). International Communication: Continuity and Change,London: Arnold.
Chomsky, N. ve Edward S. H. (2006). Rızanın İmalatı: Kitle Medyasının Ekonomi Politiği. İstanbul: Aram Yayıncılık
Özçetin, B. (2018). Kitle İletişim Kuramları. İletişim Yayınları.