TR EN

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
ATP212 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU 3 2 2 5
HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Literatür Taraması İş hukukuna giriş Online - Uzaktan Eğitim
2 Literatür Taraması İşçi ve işverenin karşılıklı hak ve yükümlülüklerini ifade eder Online - Uzaktan Eğitim
3 Literatür Taraması Sendika üyelikleri ve toplu iş sözleşmesinin hazırlanış sürecini analiz eder Online - Uzaktan Eğitim
4 Literatür Taraması Toplu iş sözleşmesinin hükümleri Online - Uzaktan Eğitim
5 Literatür Taraması İş hukukunun temel hükümleri ve temel kavramları --İşçi --Çırak ve stajyer --İşveren --İşveren vekili --Alt işveren Online - Uzaktan Eğitim
6 Literatür Taraması İş yeri ve işletme Online - Uzaktan Eğitim
7 Literatür Taraması İş sözleşmesi Unsurları Türleri Hükümsüzlüğü Online - Uzaktan Eğitim
8 Literatür Taraması İş sözleşmesinden doğan borçlar İşçinin borçları İşverenin borçları Online - Uzaktan Eğitim
9 - ARA SINAV -
10 Literatür Taraması İş sözleşmesinin sona ermesi İş sözleşmesinin feshi İhbar ve kıdem tazminatları Online - Uzaktan Eğitim
11 Literatür Taraması Çalışma sürelerinin düzenlenmesi Online - Uzaktan Eğitim
12 Literatür Taraması Pratik Çalışma Online - Uzaktan Eğitim
13 Literatür Taraması Toplu iş hukuku: Sendikalar Online - Uzaktan Eğitim
14 Literatür Taraması İşçi ve işveren kuruluşlarına üyelik Online - Uzaktan Eğitim
15 Literatür Taraması Toplu iş uyuşmazlıklarının çözümü -- Arabuluculuk Online - Uzaktan Eğitim
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -