TR EN

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
ATP212 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU 3 2 2 5

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Kaynak Taraması İş Hukukunun Temel Kavramları Anlatım,Tartışma, Soru-Cevap
2 Kaynak Taraması İş Hukukuna Özgü Sınırlamalar Anlatım,Tartışma, Soru-Cevap
3 Kaynak Taraması İş Sözleşmesinin Şekli, İş Sözleşmesi Türleri Anlatım,Tartışma, Soru-Cevap
4 Kaynak Taraması İş Sözleşmesinde Tarafların Borçları Anlatım,Tartışma, Soru-Cevap
5 Kaynak Taraması Çalışma Süreleri, Fazla Çalışma Anlatım,Tartışma, Soru-Cevap
6 Kaynak Taraması Dinlenme Süreleri: Günlük Dinlenme, Yıllık Dinlenme, Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Anlatım,Tartışma, Soru-Cevap
7 Kaynak Taraması İş Sözleşmesinin Sona Ermesinin Hüküm ve Sonuçları, Kıdem Tazminatı Anlatım,Tartışma, Soru-Cevap
8 - ARA SINAV -
9 Kaynak Taraması Fesih Bildirim Süreleri, İhbar Tazminatı Anlatım,Tartışma, Soru-Cevap
10 Kaynak Taraması İş Sözleşmesinin İşçi ve İşveren Tarafından Haklı Nedenle Derhal Feshi Anlatım,Tartışma, Soru-Cevap
11 Kaynak Taraması İş Güvencesi, Sözleşmenin Feshinde Usul, İşe İade Davası Anlatım,Tartışma, Soru-Cevap
12 Kaynak Taraması Toplu İş Hukuku ve Toplu İş Sözleşmeleri, Grev ve Lokavt Anlatım,Tartışma, Soru-Cevap
13 Kaynak Taraması Sosyal Güvenlik, Sigortalı Sayılanlar, İsteğe Bağlı Sigortalılık Anlatım,Tartışma, Soru-Cevap
14 Kaynak Taraması Sigortalıların Kuruma Bildirilmesi Anlatım,Tartışma, Soru-Cevap
15 Kaynak Taraması Kuruma Bildirilmeyen Çalışmaların Tespiti: Fiilen ve Kayden Tespit, Hizmet Tespiti Davası Anlatım,Tartışma, Soru-Cevap
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -