TR EN

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
ATP212 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU 3 2 2 5

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

İş hukukunun temel kavramları olan işçi, işveren, alt işveren, iş yerinin devri gibi kavramları tanımlar.
İş sözleşmesi türleri, iş sözleşmesinin şekli, iş sözleşmesinin sona ermesinin hüküm ve sonuçlarını bilir.
İş sözleşmesinin sona ermesinden doğan işçi hak ve alacaklarını bilir.
İş sözleşmesi devam eden bir işçinin çalışma süreleri ve dinlenme sürelerini bilir.
Toplu iş hukuku, toplu iş sözleşmeleri, grev ve lokavt gibi temel kavramları tanımlar.
Sosyal güvenlik hukukuna dair temel bilgileri, sigortalı sayılanları ve isteğe bağlı sigortalı olmanın şartlarını açıklar.
Sosyal güvenlik hukukuna göre sigortalıların kuruma bildirilmesi usulünü ve kuruma bildirilmeyen çalışmaların tespit yollarını bilir.