TR EN

MEDYA VE MULTİMEDYA TASARIMI DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
MIY422 MEDYA VE MULTİMEDYA TASARIMI 5 3 3 5

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Kitap okuma, uygulamalı pratik. Multimedyanın tanımı, tarihçesi ve örneklerine ilişkin giriş dersi. Sunum, anlatım, uygulama.
2 Kitap okuma, uygulamalı pratik. Dünyadan ve ülkemizden multimedia örneklerinin incelenmesi. Sunum, anlatım, uygulama.
3 Kitap okuma, uygulamalı pratik. Verilecek konuya yönelik metin çalışması. Sunum, anlatım, uygulama.
4 Kitap okuma, uygulamalı pratik. Seçilen metnin Storyboard (akış şeması) haline dönüştürülmesi. Sunum, anlatım, uygulama.
5 Kitap okuma, uygulamalı pratik. Projenin süre, akış ve hikaye gelişimi konularında planlama çalışmaları. Sunum, anlatım, uygulama.
6 Kitap okuma, uygulamalı pratik. Projenin dijital ortama aktarılması ve uygulama süreci. Sunum, anlatım, uygulama.
7 Kitap okuma, uygulamalı pratik. Uygulama çalışmalarının vize onayı haftası. Sunum, anlatım, uygulama.
8 - ARA SINAV -
9 Kitap okuma, uygulamalı pratik. Storyboardlarla oluşturulan sahnelerin bilgisayar ortamına aktarılması. Sunum, anlatım, uygulama.
10 Kitap okuma, uygulamalı pratik. Final Projesine yönelik konu seçimi, metin, storyboard çalışması. Sunum, anlatım, uygulama.
11 Kitap okuma, uygulamalı pratik. Dijital ortamda ses, müzik, özel efekt kullanımı. Sunum, anlatım, uygulama.
12 Kitap okuma, uygulamalı pratik. Görüntü-ses birlikteliği, senkronizasyon, akış düzenlemesi. Sunum, anlatım, uygulama.
13 Kitap okuma, uygulamalı pratik. Uygulama çalışması. Sunum, anlatım, uygulama.
14 Kitap okuma, uygulamalı pratik. Final projesi uygulama çalışmalarının sınıf içerisinde sunumu ve toplu değerlendirilmesi. Sunum, anlatım, uygulama.
15 Kitap okuma, uygulamalı pratik. Final projesi uygulama çalışmalarının sınıf içerisinde sunumu ve toplu değerlendirilmesi. Sunum, anlatım, uygulama.
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -