TR EN

MEDYA VE MULTİMEDYA TASARIMI DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
MIY422 MEDYA VE MULTİMEDYA TASARIMI 5 3 3 5

KAYNAKLAR

Heller, S. ve Womack, D. (2007). Becoming a Digital Designer: A Guide to Careers in Web, Video, Broadcast, Game and Animation Design. Wiley Press. (USA).
Armstrong, H. ,Uslu, M. E. (Çev.) (2012). Grafik Tasarım Kuramı, Espas Kuram Sanat Yayınları.