TR EN

SOSYAL ANTROPOLOJİYE GİRİŞ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
SHT120 SOSYAL ANTROPOLOJİYE GİRİŞ 2 3 3 6

KAYNAKLAR

Özbudun, S. (2006). Antropoloji Kuramlar/Kuramcılar. Ankara: Dipnot Yayınları.
Güvenç, B. (1974). İnsan ve Kültür. Ankara: Ayyıldız Yayınları.
Güvenç B. (2004). Kültürün ABC’si. İstanbul: YKY.
Sirman E. N. (2010). Antropoloji: Olanla Olması Gerekenin Arasında Bir Bilim. İstanbul: Türkiye Bilimler Akademisi Yayınları.
Haviland W. , Harald E.L. P. , Dana W. ve Bunny M. (2008). Kültürel Antropoloji. İstanbul: Kaknüs Yayınları.
Kottak P., (2002). Antropoloji İnsan Çeşitliliğine Bir Bakış. Ankara: Ütopya Yayıncılık.
Journet N. (2009) .Evrenselden Özele Kültür. İstanbul: İz Yayıncılık.