TR EN

SOSYAL ANTROPOLOJİYE GİRİŞ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
SHT120 SOSYAL ANTROPOLOJİYE GİRİŞ 2 3 3 6

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Dünya düzleminde farklı kültürleri, kültür kavramını ve kültürün insan davranışı üzerindeki etkilerini açıklar
İnsanlığın bugünkü kültürel birikim ve çeşitliliğine binlerce yıllık bir süreçte ulaştığını yorumlar
Sosyal antropolojinin kavramlarıyla, üniversitesinin bulunduğu bölgenin özelliklerini ve kültürel çeşitliliğini sınıflandırır
Sosyal bilimlerde kullanılan yöntemleri öğrenerek sosyal antropolojinin kullandığı yöntemleri formüle eder
Sosyal antropolojinin bir bilim olarak kökenini, tarihini, gelişimini ve temel kavramlarını değerlendirir