TR EN

TOPLUMSAL CİNSİYET VE MEDYA DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
THY321 TOPLUMSAL CİNSİYET VE MEDYA 5 3 3 5

KAYNAKLAR

İmançer, D. (2006). Toplumsal Cinsiyet Oluşumuna İlişkin Kuramsal Yaklaşımlar?, İmançer, D. (ed.), Medya ve Kadın içinde, Ankara: Ebabil Yayınları,s.1-19.
Connell, R.W. (1998) Toplumsal Cinsiyet ve İktidar. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
Gill, R. (2007). Gender and Media. Cambridge: Polity Press.
İmançer Takımcı, D. ve Sebik, Ş. (2010). "Sinemada Beden İktidar ve İdeoloji: 1990 Sonrası Türk Sinemasında Beden Temsili", İmançer Takımcı, D. (ed.), Medya Temsilleri, Ankara: Nobel Yayıncılık, s.1-34.
Tanrıöver, H. U. (2007). "Medyada Kadınların Temsil Biçimleri ve Kadın İhlalleri", Alankuş, S. (yay. haz.), Kadın Odaklı Habercilik içinde, s.149-165.
Köker, E. (1996) "Feminist Alternatif Medya Üzerine", İLEF Yıllık