TR EN

TOPLUMSAL CİNSİYET VE MEDYA DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
THY321 TOPLUMSAL CİNSİYET VE MEDYA 5 3 3 5

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Eleştirel medya okuması yaparak medyanın toplumsal cinsiyeti yeniden üretmesindeki rolünü ayırt eder.
Ataerkil söylem ile cinsiyetçi medya politikaları arasında bağlantı kurar.
Kadın ve erkeklerin medya araçlarında hangi strereotiplerle temsil edildiğini analiz eder.
Eleştirel teoriyi kullanarak televizyon programlarında yeniden üretilen toplumsal cinsiyetin toplumsal yaşamdaki etkilerini değerlendirebilir.