TR EN

BÜRO YÖNETİMİ VE ERGONOMİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
ADP206 BÜRO YÖNETİMİ VE ERGONOMİ 3 2 2 4

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Büroyu betimler,büro türlerini sıralayabilme,büroların faaliyet alanlarını açıklayabilme,büro hizmetlerini sırlayabilme,ergonomi kavramını tanımlayabilir ve büroların ergonomik tasarımını sağlar,büro işlerini planlar,büroda çalışabilecek kişileri belirler, bürolarda yapılacak işlerin takvimini hazırlar,çalışanları ve yaptıkları işleri denetler.
Büro türlerini açıklayabilecek,bürolarda büro çalışanlarının verimliliği ve etkinliği için çalışanların fiziksel,psikolojik ve zihinsel sağlıklarını dikkate alarak çalışma ortamlarını düzenleyebilecek,büro yönetim fonksiyonlarını organize edebilecek.