TR EN

ANATOMİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
BEY141 ANATOMİ 1 4 3 6

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

İnsan vücudundaki sistemlerin yapısal organizasyonu ve işlevlerini tartışır.
İnsan anatomisi bilgilerini işlev ve hastalık ile ilgili soruları çözmek için uygular.
Anatomiyle ilgili temel kavramları açıklar.
Anatomik terimlere ilişkin hakimiyeti artar.
Hücre yapısını açıklar.
Hücrenin anatomik yapısı ile fizyolojik işlevi arasında ilişki kurar.
Hareketi oluşturan, iskelet ve kas yapıları arasındaki ilişkiyi açıklar.
Kemik kas ve eklemlerin birbirine etkisini açıklar.
Vücudun bölümleri ile mekaniği arasında ilişki kurar.