TR EN

ANATOMİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
BEY141 ANATOMİ 1 4 3 6

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Türkçe
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi CANAN ÖRÜKLÜ
Dersi Veren Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi Prof.Dr. RIFAT MUTUŞ
Ders Ön Koşulu Yok

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: İnsan anatomisinin sistematik ve fonksiyonel yapısına ilişkin bilgilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
İçerik: Anatomiye giriş ve terminoloji, anatominin tanımı, genel bölümleri, temel kavramlar, hücre, anatomik terimler, kranium, iskelet sisteminin devamı, eklemler, kaslar, dolaşım sistemi, endokrin sistemi, solunum sistemi, sindirim sistemi, boşaltım sistemi, üreme sistemi, sinir sistemi ve 5 duyu.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

İnsan vücudundaki sistemlerin yapısal organizasyonu ve işlevlerini tartışır.
İnsan anatomisi bilgilerini işlev ve hastalık ile ilgili soruları çözmek için uygular.
Anatomiyle ilgili temel kavramları açıklar.
Anatomik terimlere ilişkin hakimiyeti artar.
Hücre yapısını açıklar.
Hücrenin anatomik yapısı ile fizyolojik işlevi arasında ilişki kurar.
Hareketi oluşturan, iskelet ve kas yapıları arasındaki ilişkiyi açıklar.
Kemik kas ve eklemlerin birbirine etkisini açıklar.
Vücudun bölümleri ile mekaniği arasında ilişki kurar.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Literatür tarama, Bireysel araştırma, Okuma Anatomi Terminolojisi, Anatomiye giriş Anlatım, Lab. Uygulaması, Sunum
2 Literatür tarama, Bireysel araştırma, Okuma Kemikler Anlatım, Lab. Uygulaması, Sunum
3 Literatür tarama, Bireysel araştırma, Okuma Kemikler Anlatım, Lab. Uygulaması, Sunum
4 Literatür tarama, Bireysel araştırma, Okuma Eklemler Anlatım, Lab. Uygulaması, Sunum
5 Literatür tarama, Bireysel araştırma, Okuma Kaslar(Baş-Boyun) ve Gövde Kasları Anlatım, Lab. Uygulaması, Sunum
6 Literatür tarama, Bireysel araştırma, Okuma Alt ve Üst Ekstremite Kasları Anlatım, Lab. Uygulaması, Sunum
7 Literatür tarama, Bireysel araştırma, Okuma Dolaşım Sistemi Anlatım, Lab. Uygulaması, Sunum
8 - ARA SINAV -
9 Literatür tarama, Bireysel araştırma, Okuma Sindirim Sistemi Anlatım, Lab. Uygulaması, Sunum
10 Literatür tarama, Bireysel araştırma, Okuma Sindirim Sistemi Anlatım, Lab. Uygulaması, Sunum
11 Literatür tarama, Bireysel araştırma, Okuma Solunum Sistemi Anlatım, Lab. Uygulaması, Sunum
12 Literatür tarama, Bireysel araştırma, Okuma Erkek ve Kadınlarda Genital Sistem Anlatım, Lab. Uygulaması, Sunum
13 Literatür tarama, Bireysel araştırma, Okuma Üriner Sistem ve Endokrin Sistem Anlatım, Lab. Uygulaması, Sunum
14 Literatür tarama, Bireysel araştırma, Okuma Sinir Sistemi Anlatım, Lab. Uygulaması, Sunum
15 Literatür tarama, Bireysel araştırma, Okuma Özel Duyu Organları Anlatım, Lab. Uygulaması, Sunum
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Arifoğlu, Y.(2016). Her Yönüyle Anatomi. İstanbul: İstanbul Tıp.
Süzen, B.(2015). İnsan Anatomisine Giriş.(2. Baskı) İstanbul:Nobel
Yıldırım, M.(2017). İnsan Anatomisi Atlası. İstanbul: Nobel.
Urban&Fischer F. Paulsen, J. Waschke.(2019).Sobotta İnsan Anatomisi Atlas Türkçe.İstanbul:Medipres Yayıncılık
Yıldırım, M.(2018). Resimli İnsan Anatomisi. (5.Baskı) İstanbul: Nobel.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Hemşireliğin temel alanının gerektirdiği ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir.
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bütüncül sağlık bakım felsefesine inanır.
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Koruyucu, geliştirici, tedavi ve rehabilite edici düzeyde hemşirelik bakımını kanıta dayalı olarak planlar, uygular, değerlendirir, denetler ve kaydeder.
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Hemşireliğin temel alanının gerektirdiği ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Birey/aile/toplum sağlığı ile ilgili konularda sorumluluk alır.
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Yaşam boyu öğrenme bilinci ile öğrenmeyi sürdürür.
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sağlık ekibinin üyesi olarak disiplinler arası işbirliği yapar.
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Toplumsal ve mesleki değerler, etik ilkeler ve yasal düzenlemelere uygun davranır.
2
Uygulayıcı, eğitici, araştırıcı, yönetici, savunucu, danışman, kalite geliştirme, işbirliği yapma ve iletişimi sağlama rollerini gerçekleştirir.

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 2 28
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 1 14
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 14 2 28
Okuma 14 1 14
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 14 3 42
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 7 3 21
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 79 0 149
Genel Toplam 149
Toplam İş Yükü / 25.5 5,8
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 6,0