TR EN

HEMŞİRELİK TARİHİ VE ETİK DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
HEY143 HEMŞİRELİK TARİHİ VE ETİK 1 2 2 7

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Modern hemşireliğin kuruluşunu açıklar.
İlk çağlardan günümüze kadar hasta bakım işlevlerini açıklar.
Hemşireliğin meslekleşme sürecini inceler.
Mesleğin geçmişi ile geleceği arasında bağlantı kurar.
Hemşirelik mesleğinde ahlak-etik-deontoloji kavramlarını açıklar.
Meslek etiğinin önemini açıklar.
Yasal sorumlulukları açıklar.
Etik kurulların organizasyonunu inceler.
Sağlıkta hak kavramını değerlendirir.