TR EN

HEMŞİRELİK TARİHİ VE ETİK DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
HEY143 HEMŞİRELİK TARİHİ VE ETİK 1 2 2 7

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi CANAN ÖRÜKLÜ
Dersin Veren Hoca/Hocalar Dr.Öğr.Üyesi BAHAR NUR KANBUR

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Geçmişten günümüze Hemşirelik mesleğinin gelişim sürecinin gözden geçirilmesi ve etik ilkelere ilişkin bilgi kazandırmak amaçlanmıştır.
İçerik: Hemşireliğin Tarihsel Gelişimi, İlk Çağlarda Hasta Bakımı,Orta Çağda Hasta Bakımı, Yeni Çağda Hasta Bakımı, Yakın Çağda Hasta Bakımı, Florence Nightingale ve Modern Hemşirelik, Florence Nightingale ve Modern Hemşirelik, Türkiye'de Hemşirelik, Hemşirelik Okulları, Türkiye'de Hemşirelik Eğitimi ve Gelişimi, Hemşireliğin Felsefesi.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Modern hemşireliğin kuruluşunu açıklar.
İlk çağlardan günümüze kadar hasta bakım işlevlerini açıklar.
Hemşireliğin meslekleşme sürecini inceler.
Mesleğin geçmişi ile geleceği arasında bağlantı kurar.
Hemşirelik mesleğinde ahlak-etik-deontoloji kavramlarını açıklar.
Meslek etiğinin önemini açıklar.
Yasal sorumlulukları açıklar.
Etik kurulların organizasyonunu inceler.
Sağlıkta hak kavramını değerlendirir.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Literatür tarama, Bireysel araştırma MESLEK TARİHİ VE ETİK EĞİTİMİNİN AMAÇ VE HEDEFLERİ, TEMEL KAVRAMLAR VE KAZANIMLAR Anlatım, Beyin fırtınası
2 Literatür tarama, Bireysel araştırma İLKÇAĞLARDA SAĞLIK BAKIM UYGULAMALARI Anlatım, Beyin fırtınası
3 Literatür tarama, Bireysel araştırma ORTAÇAĞ VE DİNLERİN SAĞLIK BAKIM UYGULAMALARINA ETKİSİ Anlatım, Tartışma
4 Literatür tarama, Bireysel araştırma FLORENCE NİGHTİNGALE VE HEMŞİRELİĞE ETKİLERİ Anlatım, Tartışma
5 Literatür tarama, Bireysel araştırma TÜRKİYE'DE HEMŞİRELİĞİN GELİŞİMİ Anlatım, Beyin fırtınası
6 Literatür tarama, Bireysel araştırma BAŞLANGIÇTAN GÜNÜMÜZE TÜRKİYE'DE HEMŞİRELİK EĞİTİMİ Anlatım, Beyin fırtınası
7 Literatür tarama, Bireysel araştırma TÜRKİYE'DE VE DÜNYADA ÖNCÜ HEMŞİRELER Anlatım, Tartışma
8 - ARA SINAV -
9 Literatür tarama, Bireysel araştırma ULUSAL VE ULUSLARARASI HEMŞİRELİK KURULUŞLARI Anlatım, Beyin fırtınası
10 Literatür tarama, Bireysel araştırma HEMŞİRELİK VE MESLEK ÖZELLİĞİ Anlatım, Tartışma
11 Literatür tarama, Bireysel araştırma AHLAK ETİK VE DEONTOLOJİ KAVRAMLARI Anlatım, Beyin fırtınası
12 Literatür tarama, Bireysel araştırma ICN, ANA HEMŞİRELİK ETİK KODLARI Anlatım, Tartışma
13 Literatür tarama, Bireysel araştırma THD NE GÖRE HEMŞİRELER İÇİN ETİK İLKE VE SORUMLULUKLAR Anlatım, Beyin fırtınası
14 Literatür tarama, Bireysel araştırma ETİK UYGULAMA ALANLARI Anlatım, Tartışma
15 Literatür tarama, Bireysel araştırma TEMEL HUKUKİ KAVRAMLAR VE HEMŞİRELİKLE İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELER Anlatım, Tartışma
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Özden, M. (2013). Tıbbi Etik ve Meslek Tarihi. Ankara: Ayrıntı Basımevi.
Şentürk, E. S. (2011). Hemşirelik Tarihi. İstanbul: Nobel Matbaacılık.
Burkhardt, M.A., Natkaniel, A.K. (2013). Çağdaş Hemşirelikte Etik. Çev.Ed.:Ş.E. Alpar, Bahçecik, N., Karabacak, Ü., İstanbul Tıp Kitabevi.
Şentürk, E. S.(2012). Meslek Olarak Hemşirelik ve Hemşirelikte Etik İlkeler. İstanbul: Nobel Matbaacılık.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Hemşireliğin temel alanının gerektirdiği ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir.
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bütüncül sağlık bakım felsefesine inanır.
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Koruyucu, geliştirici, tedavi ve rehabilite edici düzeyde hemşirelik bakımını kanıta dayalı olarak planlar, uygular, değerlendirir, denetler ve kaydeder.
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Hemşireliğin temel alanının gerektirdiği ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Birey/aile/toplum sağlığı ile ilgili konularda sorumluluk alır.
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Yaşam boyu öğrenme bilinci ile öğrenmeyi sürdürür.
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sağlık ekibinin üyesi olarak disiplinler arası işbirliği yapar.
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Toplumsal ve mesleki değerler, etik ilkeler ve yasal düzenlemelere uygun davranır.
2
Uygulayıcı, eğitici, araştırıcı, yönetici, savunucu, danışman, kalite geliştirme, işbirliği yapma ve iletişimi sağlama rollerini gerçekleştirir.

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 2 28
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 2 28
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 10 2 20
Laboratuar 0 0 0
Okuma 14 2 28
Ödev 14 2 28
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 14 2 28
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 8 2 16
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 90 0 178
Genel Toplam 178
Toplam İş Yükü / 25.5 7
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 7,0