TR EN

KADIN SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
HEY341 KADIN SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ 5 12 8 9

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Kadın ve erkek üreme sistemi ve fonksiyonunu, fertil ve infertil dönemlere göre açıklar.
Normal doğum eylemine yönelik hemşirelik bakımını uygular.
Üreme organ enfeksiyonu ve cinsel yolla bulaşan enfeksiyonları bilerek, jinekolojik tanı-tedavi yöntemlerini ilişkilendirir.
Gebe izlemi yapar ve antenatal bakım uygular.
Fetal sağlığı değerlendirir.
Lohusalık döneminde anne ve yenidoğan bakımını uygular.
Yenidoğanın ilk ve devam eden bakımlarını uygular.