TR EN

KADIN SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
HEY341 KADIN SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ 5 12 8 9

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi CANAN ÖRÜKLÜ
Dersin Veren Hoca/Hocalar Dr.Öğr.Üyesi CANAN ÖRÜKLÜ

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Kadının her döneminde üreme sistemine ilişkin bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
İçerik: Kadın Üreme Sağlığına İlişkin Temel Kavramlar ve Göstergeler, Kadın Sağlığı Hemşiresinin Rol ve İşlevleri, Kadın ve Erkek Üreme Organ Anatomi ve Fizyolojisi, İnsan Üreme Fizyolojisi ve Gebeliğin Oluşumu, Toplumsal Cinsiyet Ayrımı ve Kadın Sağlığına Yansımaları, Kadın Yaşam Evrelerinin Özellikleri ve Sağlık Gereksinimleri, Doğum Öncesi Dönem ve Bakımı, Gebe İzlemi ve Muayenesi, Gebe ve Ailesine Eğitim ve Danışmanlık, Genetik Danışmanlık ve Prekonsepsiyonel Bakım, Fetal Sağlığın Değerlendirilmesi, Gebelikte Riskli Durumlar ve Bakımı, Normal Doğum Eylemi ve Bakımı, Cinsel Eylem Fizyolojisi ve Yaşam Boyu Cinsel Sağlık, Cinsel Yönelim, Cinsel Sorunlar ve Mitler, Jinekolojik Hastalıklar, İyi ve Kötü Huylu Oluşumlardan Korunma ve Bakımı.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Kadın ve erkek üreme sistemi ve fonksiyonunu, fertil ve infertil dönemlere göre açıklar.
Normal doğum eylemine yönelik hemşirelik bakımını uygular.
Üreme organ enfeksiyonu ve cinsel yolla bulaşan enfeksiyonları bilerek, jinekolojik tanı-tedavi yöntemlerini ilişkilendirir.
Gebe izlemi yapar ve antenatal bakım uygular.
Fetal sağlığı değerlendirir.
Lohusalık döneminde anne ve yenidoğan bakımını uygular.
Yenidoğanın ilk ve devam eden bakımlarını uygular.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Literatür Tarama, Bireysel Araştırma Açılış ve tanışma, Ders Planının Paylaşımı Anlatım, Tartışma
2 Literatür Tarama, Bireysel Araştırma Kadın Üreme Sağlığına İlişkin Temel Kavramlar ve Göstergeler, Kadın sağlığı Hemşiresinin Rol ve İşlevleri Anlatım, Tartışma
3 Literatür Tarama, Bireysel Araştırma Kadın ve Erkek Üreme Organ Anatomi ve Fizyolojisi Anlatım, Tartışma, Klinik Uygulama
4 Literatür Tarama, Bireysel Araştırma İnsan Üreme Fizyolojisi ve Gebeliğin Oluşumu Anlatım, Tartışma, Klinik Uygulama
5 Literatür Tarama, Bireysel Araştırma Toplumsal Cinsiyet Ayrımı ve Kadın Sağlığına Yansımaları, Kadın Yaşam Evrelerinin Özellikleri ve Sağlık Gereksinimleri Anlatım, Tartışma, Klinik Uygulama
6 Literatür Tarama, Bireysel Araştırma Doğum Öncesi Dönem ve Bakımı, Gebe izlemi ve muayenesi, Gebe ve Ailesine Eğitim ve Danışmanlık Anlatım, Tartışma, Klinik Uygulama
7 Literatür Tarama, Bireysel Araştırma Genetik Danışmanlık ve Prekonsepsiyonel Bakım, Fetal Sağlığın Değerlendirilmesi Anlatım, Tartışma, Klinik Uygulama
8 - ARA SINAV -
9 Literatür Tarama, Bireysel Araştırma Gebelikte Riskli Durumlar ve Bakımı(Gebelik komplikasyonları ve Gebeliği komplike hale getiren sağlık sorunları) Anlatım, Tartışma, Klinik Uygulama
10 Literatür Tarama, Bireysel Araştırma Normal Doğum Eylemi ve Bakımı Anlatım, Tartışma, Klinik Uygulama, Laboratuvar Çalışmaları
11 Literatür Tarama, Bireysel Araştırma Kadın Üreme Organlarının Değerlendirmesi Jinekolojik tanı ve tedavi yöntemlerinde bakım Üreme Organ Enfeksiyonları ve Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar (CYBE) Anlatım, Tartışma, Klinik Uygulama
12 Literatür Tarama, Bireysel Araştırma Doğum Sonu Dönem ve Bakımı, Emzirme Danışmanlığı, Doğum Sonu Sorunlar ve Bakımı Anlatım, Tartışma, Klinik Uygulama
13 Literatür Tarama, Bireysel Araştırma Cinsel Eylem Fizyolojisi ve Yaşam Boyu Cinsel Sağlık, Cinsel Yönelim, Cinsel Sorunlar ve Mitler Anlatım, Tartışma, Klinik Uygulama
14 Literatür Tarama, Bireysel Araştırma Aile Planlaması Danışmanlığı ve İnfertilite Anlatım, Tartışma, Klinik Uygulama
15 Literatür Tarama, Bireysel Araştırma Jinekolojik Hastalıklar, İyi ve Kötü Huylu Oluşumlardan Korunma ve Bakımı, Dersin Değerlendirmesi Anlatım, Tartışma, Klinik Uygulama
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Coşkun, A., Arslan, H., Aslan, E., Demirci, N. ve Ark. (2012). Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği El Kitabı. İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları.
Coşkun, A., Kızılkaya, B., N., Hotun, Ş. N. ve Ark. (2008). Hemşire ve Ebelere Yönelik Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Öğrenim Rehberi. İstanbul: İstanbul Medikal Yayınları.
Kizilkaya, B. N. (2016). Women's Health and Diseases for Nurses and Midwives, Istanbul:Nobel Medical Publication.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Hemşireliğin temel alanının gerektirdiği ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir.
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bütüncül sağlık bakım felsefesine inanır.
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Koruyucu, geliştirici, tedavi ve rehabilite edici düzeyde hemşirelik bakımını kanıta dayalı olarak planlar, uygular, değerlendirir, denetler ve kaydeder.
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Hemşireliğin temel alanının gerektirdiği ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Birey/aile/toplum sağlığı ile ilgili konularda sorumluluk alır.
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Yaşam boyu öğrenme bilinci ile öğrenmeyi sürdürür.
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sağlık ekibinin üyesi olarak disiplinler arası işbirliği yapar.
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Toplumsal ve mesleki değerler, etik ilkeler ve yasal düzenlemelere uygun davranır.
2
Uygulayıcı, eğitici, araştırıcı, yönetici, savunucu, danışman, kalite geliştirme, işbirliği yapma ve iletişimi sağlama rollerini gerçekleştirir.

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 5 70
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 2 28
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 14 8 112
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 14 14
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 7 7
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 47 0 234
Genel Toplam 234
Toplam İş Yükü / 25.5 9,2
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 9,0